Ferenc Kontra

Z zawodu jestem profesjonalnym literatem, pracuję na Węgrzech i w Wojwodinie, ale od zawsze dzięki pisaniu jestem związany z Chorwacją, gdzie urodziłem się w 1958 roku w wiosce Draž. Dyplomy filologii węgierskiej i angielskiej zdobyłem na uniwersytecie w Szeged. Po skończeniu studiów przez 5 lat pracowałem jako dziennikarz-redaktor węgierskiego tygodnika w Osijeku i nauczyciel języka oraz literatury węgierskiej w szkole średniej w Beli Manastir. W roku 1987 przeprowadziłem się do Nowego Sadu i zostałem tam redaktorem czasopisma „Új Symposion”. Mój pierwszy tomik wierszy został wydany w 1984 roku (Jelenések – Objawienia), a drugi w 1986 – Fehér tükrök – Białe lustra. Po projektach poetyckich przyszły utwory prozatorskie: powieść Drávaszögi keresztek (Krzyże w Drávaszög, 1988, 2008), powieść dla młodzieży A halász fiai (Synowie rybaka, 1996), zbiory opowiadań (Nagy a sátán birodalma – Imperium szatana jest duże, 1991; Ősök jussán – Prawem przodków; Kalendárium – Kalendarz,, 1993; Úgy törnek el – Tak się stłuką, 1995; Gyilkosság a joghurt miatt – Morderstwo za jogurt, 1995). Zbiór opowiadań Holtak országa – Kraj zmarłych (1993) wydałem w Kecskemét (Węgry). Akcja powieści Gimnazisták – Licealiści (2002) rozgrywa się w latach 70. w epoce Tity i Kadara na przejściu granicznym między Chorwacją i Węgrami. Jest ona lekturą obowiązkową w węgierskich liceach. Powieść Farkasok órája – Wilcza godzina (2003) ma charakter autobiograficzny i obejmuje okres od lat 60. do dzisiaj, a Wien a sínen túl – Wien za torami (2006) stawia odwieczne pytania o ludzką tożsamość. Zbiór esejów A kastély kutyái – Psy pałacu, rozdziały podróży (2002) powstał w trakcie pobytu w Niemczech w ramach stypendium. W 2007 ukazał się zbiór Szélördög és más mesék (Diabeł wiatru i inne bajki) Moje opowiadania tłumaczono na niemiecki, angielski, francuski, polski i rumuński.

I’m a professional writer and even though I work in Hungary and Vojvodina, because of my work I have always been close to Croatia where I was born in 1958, in Draz village. I graduated from the Szeged University with diplomas in Hungarian and English Philology. After graduating for 5 years I worked as a journalist and editor in a Hungarian weekly in Osijek and later as a Hungarian teacher in a high school in Beli Manastir. In 1987 I moved to Novi Sad to become an editor of the renowned periodical “Uj Symposion”. My first poem collection was published in 1984 (Jelenések – Revelations), the second one in 1986 – Fehér tükrök (White Mirrors). After poetry I started writing prose – a novel Drávaszögi keresztek (Drávaszög Crosses, 1988, 2008), a children’s book (A halász fiai – The Fisherman’s Sons, 1996), short story collections (Nagy a sátán birodalma – Great is the World of the Satan, 1991; Ősök jussán – As Inherited; Kalendárium – Calendar, 1993; Úgy törnek el – They Break So, 1995; Gyilkosság a joghurt miatt – Murder Because of the Yoghurt, 1995). Another collection Holtak országa – The Country of the Dead (1993) was published in Kecskemét (Hungary). The novel Gimnazisták – Grammar School Students (2002), set in the 70s, in the era of Tito and Kadar, on the border between Croatia and Hungary – is on the obligatory reading list for high school students. The novel Farkasok órája – The Hour of the Wolf (2003) is party autobiographical, set between the 60s and contemporary times. Wien a sínen túl – Vienna novel is a series of questions about the human identity. The essay collection A kastély kutyái – The Dogs from the Castle (2002) was written in Germany during the scholarship I received. In 2007 Szélördög és más mesék (Devil of the Wind and other tales) collection was published. My stories have been translated to Polish, German, English, French and Romanian.