konkursy

nie tak to pamiętam – shortlista

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania organizuje corocznie konkursy: na nowopowstałe opowiadanie (na zadany temat) i na przekład opowiadania. Decyzje jury są ogłaszane podczas finału festiwalu w październiku.

Tegoroczne nabory konkursowe zostały już zakończone. Na konkurs na opowiadanie pod hasłem “Nie tak to pamiętam” wpłynęło 404 prace, a zadane do tłumaczenia na język polski opowiadania gości festiwalu w roku 2011 przetłumaczyło 325 tłumaczy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych konkursach w przyszłym roku!

Wyniki konkursu dla tłumaczy 2010.

Zobacz listę nominowanych w konkursie na opowiadanie – MFO6 – iMan.