kw.
17

Lidia Amejko – gość 3. MFO


Lidia Amejko

Lidia Amejko urodziła się i mieszka we Wrocławiu. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Najbardziej znaną jej książką jest zbiór opowiadań „Głośne historie” (2003) nominowany do Nagrody Nike. Autorka publikuje w wielu cenionych periodykach literackich, także zagranicznych. Od 2004 do 2006 roku miesięcznik „Dialog” drukował felietony Lidii Amejko „Żywoty Świętych Osiedlowych”, które w 2007 roku ukazały się w formie zbioru w wydawnictwie W.A.B. Lidia Amejko prowadziła warsztat dramatopisarski w Teatrze Rozmaitości na zaproszenie Grzegorza Jarzyny, a także zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji. Nominowana m.in. do Paszportu Polityki i Brylantów Roku. Jej twórczość tłumaczono na angielski, niemiecki, chorwacki, hiszpański, włoski i czeski. Była gościem III MFO w 2007 roku.

Lidia Amejko was born and lives in Wrocław. She graduated from the University of Wroclaw (Cultural Studies). Her best know book is the collection of stories “Głośne historie” (“Loud Stories”), nominated for the Nike Award. Amejko publishes her works in various literary magazines and reviews, also abroad. From 2004 until 2006 “Dialog” published the stories from the collection that was published as a collection in 2007 – “Żywoty Świętych Osiedlowych” (“Lives of the Saints from the Neighbourhood”). Amejko was nominated to many cultural and literary awards, she is best known for her theatrical plays that have been staged all around Europe – in London, Vienna, Zlina (Czech Republic) and Germany. Her works have been translated to English, German, Croatian, Spanish, Italian and Czech. She was a guest of the festival in 2007.