kw.
23

Agnieszka Kłos – gość 7. MFO


Agnieszka Kłos
Foto: Łukasz Giza

Agnieszka Kłos urodziła się w Poznaniu, a dorastała w Rawiczu. Studiowała polonistykę, historię sztuki, dziennikarstwo, prawo, fotografię artystyczną. Jest autorką dwukrotnie wydanej książki „Całkowity koszt wszystkiego”. Nazywana jest przez krytyków „polskim Etgarem Keretem”. Obecnie wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, jest również dziennikarką, fotografką i krytykiem sztuki. Publikuje regularnie w magazynach literackich i artystycznych.  Jej opowiadania zostały przetłumaczone na język serbski, niemiecki i angielski. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dziedziny literatury i teatru. Wymyśliła pierwsze w Polsce blogi literackie, dziennikarskie i komercyjne, festiwal blogów i kalendarz z aktami młodych amazonek „Niejedna z jedną”. Opiekuje się projektem historycznym „Breslau cv”, zawodowo pisze o sztuce i estetyce Holokaustu oraz jego związkach ze współczesnością, redaguje magazyn artystyczny „Ritę Baum”. Była gościem MFO w 2011 roku.

Agnieszka Kłos was born in Poznań, grew up in Rawicz. She studied Polish Philology, Art History, Journalism, Law and Artistic Photography. She’s the author of “The total cost of everything” (two editions) and called by critics “a Polish Etgar Keret”. At the moment Kłos is a lecturer at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, as well as a journalist, photographer and art critic. She regularly publishes in various literary and artistic periodicals. Her stories were translated into Serbian, German and English. Awarded – twice – with the scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage in the literature and theatre areas. Kłos is one of the inventors of Polish literary, journalistic and commercial blogs; blog festival and the author of the calendar “Not one with one” including nudes of young Amazon women. The curator for the “Breslau CV” historical project, Kłos writers about art and aesthetics of Holocaust, as well as its connection to modernity. Co-editor of “Rita Baum” magazine. She was a guest of the 2011 festival.