kw.
18

Ignacy Karpowicz – gość 5. MFO


Ignacy Karpowicz
Foto Grzegorz Dąbrowski/GW

Ignacy Karpowicz urodził się w 1976 roku w Białymstoku. Po ukończeniu tamtejszego I Liceum Ogólnokształcącego dostał się na Uniwersytet Warszawski, na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Zajmował się głównie iberystyką, afrykanistyką, interesował się filozofią analityczną. Uczęszczał na wybrane zajęcia z filologii polskiej, a także na archeologię, dzięki której mógł poszerzać wiedzę o Afryce chrześcijańskiej. Zaczął podróżować, głównie po Ameryce Południowej i Afryce – w 2000 roku po raz pierwszy odwiedził Etiopię. Po studiach pracował przez kilka lat jako nauczyciel w jednym z warszawskich liceów oraz jako tłumacz. W latach 2002-2006 mieszkał głównie w Ameryce Południowej. W tym czasie powstało „Niehalo” – jego debiutancka powieść, za którą został nominowany do Paszportów Polityki. W 2007 roku wydano jego drugą powieść „Cud”, a niedługo później trzecią – „Nowy Kwiat cesarza (i pszczoły)”, za którą przyznano mu Nagrodę im. Wiesława Kazaneckiego. Był stypendystą „Homines Urbani 2007”, a także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za „Gesty”nominowany do ścisłego finału nagrody literackiej Nike. W 2010 ukazały się „Balladyny i romanse”. Był gościem V edycji MFO w roku 2009.

Ignacy Karpowicz was born in 1976, in Białystok. After graduating from the Warsaw University, he worked as a high school teacher and a translator from English, Spanish and Amharic. A writer, well-travelled around Latin America and Eastern Africa. Between 2002 and 2006 spent most of his time in South America. In 2006 his first novel Niehalo (Uncool) was published, for which he got a nomination for “Polityka” Passports Award. In 2007 Karpowicz published his second novel – A Miracle – and then a collection of impressions from his journeys around Ethiopia, “The Emperor’s New Flower (and Bees)” (2007); which was also nominated for the Polityka Passports Award. His novel – “Gestures” – has been short listed for the most prestigious literary award in Poland – “Nike”. In 2010 he published „Balladyny i romanse”. He was a guest of the 2009 festival.