kw.
17

Jacek Dehnel – gość 3. MFO


Jacek Dehnel
Foto copyright: Emilian Snarski

Jacek Dehnel urodził się w 1980r. w Gdańsku. Absolwent Polonistyki na UW w ramach Kolegium MISH. Mieszka w Warszawie, na Powiślu. Publikacje m. in. w „Kursywie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Lampie”, „Studium”, „Toposie”, „Tytule”, „Undergruncie”. Jest felietonistą Wirtualnej Polski i „Polityki”. Przekłady poezji (m. in. O. Mandelsztama, W. H. Audena, Ph. Larkina, G. Szirtesa, K. Verdinsa) i tekstów piosenek (m. in. pieśni do muzyki Astora Piazzolli). Zajmuje się również malarstwem i rysunkiem. Zasiada w Radzie Programowej przy dyrektorze Galerii Zachęta. Laureat wielu nagród literackich, m. in. w konkursach Czerwonej Róży, Prozatorskim Wydawnictwa Znak, Literackim Miasta Gdańsk, im. Herberta, Rilkego, Bierezina, Baczyńskiego, Poświatowskiej. Laureat Nagrody Kościelskich (2005) i Paszportu Polityki (2006). Nominowany do nagród Angelus (2007) i Nike (2009). Jego wiersze były tłumaczone m.in. na baskijski, francuski, gaelic, łotewski, słowacki, słoweński. Gość III MFO w roku 2007.

Bibliografia:

 • Kolekcja, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 1999.
 • Żywoty równoległe, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.
 • Wyprawa na południe, Teatr Mały, Tychy 2005.
 • Lala , W.A.B., Warszawa 2006.
 • Wiersze (1999-2004), 2006.
 • Rynek w Smyrnie, W.A.B., Warszawa 2007.
 • Balzakiana , W.A.B., Warszawa 2008.
 • Ekran kontrolny, Biuro Literackie, Wrocław 2009.
 • Fotoplastikon , W.A.B., Warszawa 2009.
 • Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya , W.A.B., Warszawa 2011.
 • Rubryki strat i zysków, Biuro Literackie, Wrocław 2011.

Jacek Dehnel was born in 1980 in Gdańsk, Poland. Studied in the Interfacultative Individual Studies College at the Warsaw University, graduated from the Polish Language and Literature faculty. Lives in Warsaw. Published poems in many literary magazines, including „Kursywa”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Lampa”, „Studium”, „Topos”, „Tytuł”, „Undergrunt”. Writes columns for Wirtualna Polska and „Polityka” Translates poetry (among others: O. Mandelshtam, W. H. Auden, Ph. Larkin, G. Szirtes, K. Verdins) and lyrics (for example songs to A. Piazzolla’s music). Deals also with painting and draughting. Received numerous prizes in poetry and prose competitions. Awarded with Koscielski Foundation Literary Award in 2005 and Paszport Polityki for the year 2006. Nominated for Angelus (2007) and Nike (2009) awards. Was a guest of the festival in 2007. [Literackie.pl]