kw.
17

John Taylor – gość 3. MFO


John Taylor

John Taylor urodził się w Des Moines, w stanie Iowa, w 1952 roku. Od 1977 mieszka we Francji, w Saint-Barthélemy d’Anjou. Jest autorem czterech zbiorów opowiadań i krótkich utworów prozatorskich: “The Presence of Things Past” (Story Line Press, 1992), “Mysteries of the Body and the Mind” (Story Line Press, 1998), “The World As It Is” (Cedar Hill, 1998), “Some Sort of Joy” (Cedar Hill, 2000). Jego ostatnia książka, „The Apocalypse Tapestries” (Xenox Books, 2004) to zbiór poetyckich i prozatorskich fragmentów zainspirowanych sławnymi arrasami z „białego zamku” w Angers, przedstawiającymi sceny o tematyce apokaliptycznej. Taylor jest także autorem dwutomowego zbioru esejów „Paths to Contemporary French Literature” (Transaction Publishers, 2004; wznowienie w 2007) analizujących twórczość francuskich poetów i prozaików. John Taylor jest znanym krytykiem literatury francuskiej i, szeroko pojmowanej, europejskiej. Regularnie pisuje do Times Literary Supplement, Context, The Antioch Review, The Yale Review i innych znamienitych wydawnictw. Był gościem trzeciej edycji MFO.

Born in Des Moines, Iowa, in 1952, John Taylor has lived in France since 1977. He is the author of four collections of stories and short prose: “The Presence of Things Past” (Story Line Press, 1992), “Mysteries of the Body and the Mind” (Story Line Press, 1998), “The World As It Is” (Cedar Hill, 1998), “Some Sort of Joy” (Cedar Hill, 2000). His latest book is “The Apocalypse Tapestries” (Xenos Books, 2004), a collection of prose and poetry based on the famous tapestries in the Château of Angers. He is also the author of “Paths to Contemporary French Literature” (Transaction Publishers, 2004; 2007), a two-volume collection of his essays on numerous French poets and writers. As a critic of French and, more generally, European literature, Taylor is regular contributor to the Times Literary Supplement, Context, The Antioch Review, The Yale Review, and other publications. He was the guest of the 3rd edition of the festival in 2007.