kw.
23

Jurij Andruchowycz – gość 7. MFO


Jurij Andruchowycz

Jurij Andruchowycz (ur. 13.03.1960) — poeta, powieściopisarz, eseista, tłumacz. Urodził się w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankowsk). Tam też mieszka, podobnie jak i w wielu innych miastach. Autor tomów wierszy “Niebo i place” (1985), “Śródmieście” (1989), “Egzotyczne ptaki i rośliny” (1991), “Egzotyczne ptaki i rośliny z dodatkiem «Indii»” (1997, 2002) oraz “Piosenki dla martwego koguta” (2004). W dorobku prozatorskim ma powieści “Rekreacje” (1992), “Moscoviada” (1993), “Perwersja” (1996), “Dwanaście kręgów” (2003) i “Tajemnica” (2007). Eseje Andruchowycza ukazały się dotąd w dwóch zbiorach – “Dezorientacja w okolicy” (1999) i “Diabeł tkwi w serze” (2006). Wspólnie z Andrzejem Stasiukiem wydał “Moją Europę” (2001), zgodnie z podtytułem “dwa eseje o Europie zwanej Środkową”. Utwory Andruchowycza przełożono i opublikowano jako osobne książki m. in. w Polsce, Niemczech, Kanadzie, na Węgrzech, w Finlandii, Rosji, Serbii, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii. Jest laureatem kliku międzynarodowych nagród literackich. Jeden z założycieli i Patriarcha grupy literackiej Bu-Ba-Bu. Często współpracuje z muzykami, współautor i wykonawca albumów: “Andruхoїd” (z polskim triem Mikołaja Trzaski), ”Piosenki Martwego Кoguta”, “Sonety kryminalne”, “Made In UA” (wraz z zespołem Martwy kogut), a także “Samogon” i “Cynamon” (wraz z grupą Karbido). Był gościem MFO w 2011 roku.

Yuri Andrukhovych is a poet, novelist, essayist and a translator. Born in Stanisławów (now Ivano-Frankivsk), he lives there as well as in many other cities. He’s the author of poetry collections: “Sky and Squares” (1985), “Downtown” (1989), “Exotic Birds and Plants” (1991) and “Songs for a Dead Rooster” (2004). His most famous novels are “Recreations” (1992), “The Moscoviad” (1993), “Perversion” (1996), “Twelve Rings” (2003) and “The Secret: Instead of a Novel” (2007). Andrukhovych’s essays have been published in two collections: “Disorientation on Location” (1999) and “The Devil is Hiding in the Cheese” (2006). He also co-authored “My Europe: Essays on Europe called the Central One” with a Polish writer Andrzej Stasiuk. Andrukhovych’s works have been translated and published in Poland, Germany, Canada, Hungary, Finland, Russia, Serbia, the United States, Italy, Spain and Switzerland. He has been awarded with various literary prizes all over the world. Andrukhovych is also one of the founders of the “Bu-Ba-Bu” literary group. He often works with musicians, is the co-author and performer on “Andruxoïd” (Mikołaj Trzaska trio), “Songs for a Dead Rooster”, “Criminal Sonnets”, “Made in uA” (with the Dead Rooster band), and “Samogon”, “Cinnamon” (with the Karbido group). He was a guest of the 2011 festival.