kw.
17

Miłka Malzahn – gość 3. MFO


Miłka Malzahn
Foto copyright: PR Białystok

Miłka Malzahn, ur. 1971 r., poetka, prozaiczka, autorka sztuk teatralnych, tekstów piosenek, wokalistka; wydała zbiory opowiadań „Baronowa Późna Jesień” (2001) i „Nie ma mono”, powieść „Królowa rabarbaru” (2004), a także tom wierszy „Rzeczy wydarzone” (2001); ma na swoim koncie płytę trip-hopową „Mapa” (2004); mieszka w Białymstoku.
Najogólniej rzecz ujmując, można by umieścić prozę Malzahn w nurcie literatury kobiecej, jednak to rozpoznanie nie jest do końca trafne, gdyż autorka – parafrazuję tytuł jednego z opowiadań pomieszczonych w tomie debiutanckim – “ma inaczej” niż większość polskich prozaiczek. Nie wprowadza do tekstów elementów ideologii feministycznej, nie opisuje losu kobiet w kategoriach wykluczenia, nie kreśli rodzajowych obrazków z życia współczesnych kobiet. Stara się natomiast wprowadzić czytelnika w kobiecy świat, przybliżyć mu specyfikę kobiecej wrażliwości i sposobu widzenia świata. Malzahn bawi się konwencjami, mnoży poziomy fikcji, tworząc prozę zarazem wyrafinowaną, jak i intrygującą, która może usatysfakcjonować zarówno poszukiwaczy literackich smaczków, jak i namiętnych pożeraczy fabuł. To proza – by tak rzec – delikatna, wyszeptana, nastrojowa niczym fado, któremu autorka poświęciła opowiadanie „Fado dla J.W.” z tomu „Nie ma mono”. Miłka Malzahn była gościem festiwalu w 2007 roku.

Miłka Malzahn, born in 1971, a poet, prose writer and playwright, lyricist and vocalist; she has published short story collections – „Baroness Late Autumn” (2001) and „There’s No Mono”, a novel entitled „The Queen of Rhubarb” (2004) and a book of poetry called „Things that Have Transpired” (2001); she also has to her credit the trip-hop album Map (2004); she lives in Białystok.
In the most general terms one might situate Malzahn’s prose in the genre of women’s literature, though this would not be entirely accurate, as the author “puts a twist” – to paraphrase the title of one of the works in her debut volume – on what most Polish female prose writers do. She does not bring elements of feminist ideology into her texts, she doesn’t depict the fate of women as marginalized, she doesn’t paint genre scenes from the lives of modern women. What she does do is try to bring the reader into the world of women, showing him/her the peculiarities of a feminine sensibility and perspective on the world.
Melzahn plays with conventions, multiplies the levels of fiction, thus creating a refined and intriguing prose that could satisfy both those in search of literary tidbits and passionate plot devourers. You might say that this prose is as delicate, whispered, and atmospheric as a fado, a form which appears in the title of one of her stories in „There’s No Mono”. Miłka Malzahn was the guest of the 3rd festival in 2007.

www.instytutksiazki.pl