kw.
23

Sofija Andruchowycz – gość 6. MFO


Sofija Andruchowycz

Sofija Andruchowycz, ur. w 1982r. w Iwano-Frankiwsku (Stanisławów). Pisarka, tłumaczka oraz publicystka. Autorka książek prozatorskich „Lito Mileny” (Kijów, 2002), „Stari ludy” (Iwano-Frankiwsk, 2003), „Kobiety ich mężczyzn” (Iwano-Frankiwsk, 2005), „Siomga” (2007) oraz licznych publikacji prasowych. Laureatka nagrody literackiej wydawnictwa „Smołoskyp” (2001). Stypendystka polsko-niemieckego projektu stypendialnego Homines Urbani (Kraków, 2004). Przetłumaczyła z języka polskiego na ukraiński powieść Manueli Gretkowskiej „Europejka”. Współredaktorka pisma wizji i tekstów „Czetwer” (2003-2005). Mieszka w Poroskotniu pod Kijowem. Była gościem festiwalu w 2010 roku.

Sofia Andrukhovych, b. 1982 in Ivano-Frankivsk (Ukraine) is a writer, translator and publicist. She writes prose, among others – “Lito Mileny” (“Milena’s Summer”, 2002), “Stari ludy” (2003), “Their men’s women” (2005), “Siomga” (2007) and she’s the author of numerous articles in newspapers and magazines. Awarded with a prestigious award of the “Smoloskyp” magazine; in 2004 received a Polish-German scholarship in Cracow – Homines Urbani. She has translated from Polish; was a co-editor of the “Czetwer” magazine. Lives near Kiev. She was a guest of the festival in 2010.