kw.
23

Zyta Rudzka – gość 6. MFO


Zyta Rudzka

Zyta Rudzka (ur. w 1964 r. w Warszawie) jest prozaiczką, dramatopisarką, terapeutką, autorką scenariuszy filmów o sztuce. Absolwentka Wydziału Psychologii Akademii Teologii Katolickiej. Wykładała na uniwersytetach w Rzymie i Pretorii. Opublikowała sześć powieści, m.in.: „Białe klisze” (1991), „Uczty i głody” (1995), „Mykwa” (1999), „Ślicznotka Doktora Jozefa” (2006), tłumaczonych na niemiecki, francuski, chorwacki. Otrzymała nagrody: Ministra Kultury i Sztuki, Radia Deutsche Welle, Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisława Piętaka. Ostatnio pisze dla teatru: „Fruwanie dla Ornitologów”, „Fastryga” (Notatnik Teatralny 2009), „Cukier Stanik” (premiera sztuki w lipcu 2010 w Laboratorium Dramatu, reż. Gabriel Gietzky); „Eskimos w podróży służbowej”; „Nawigacja nocą”; „Ten się śmieje, kto ma zęby” (reż. Natalia Babińska, wrzesień 2010). Była gościem festiwalu w 2010 roku.

Zyta Rudzka. Born in Warsaw in 1964, she is a poet, novelist and writer of screenplays for films about art. A graduate in Psychology of the Academy of Catholic Theology, she has lectured at universities in Rome and Praetoria. Rudzka’s prose is marked by a search for the appropriate rhythms and melodies to set free a new language conveying the sensualism of feasts and the hungers of human passion. Her prose is characteristically fragmented, an open-ended “narrative jazz” imbued with poetic elements. Author of: “A Movable Reality” (1989), “White Negatives” (1991), “Feasts and Famine” (1995), “The Palace of the Emperors” (1997), “The Mikvach” (1999), “The Bond’s Girls” (2004), “Doctor Josef’s Little Beauty” (2006). Recently she’s been writing for the radio stations. She was a guest of the fifth festival in 2010. www.bookinstitute.pl