lip
30

Marta Syrwid gościem 8. MFO


Marta Syrwid

Marta Syrwid (ur.1986) studiowała etnologię i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest absolwentką Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Zadebiutowała jako pisarka w „Ha!arcie”, mając zaledwie szesnaście lat. Później jej opowiadania ukazywały się również w „Lampie”, „Zoopie”, „Undergruncie” i „Borussi”. W 2004 wydała zbiór opowiadań „Czkawka” i otrzymała stypendium Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. W 2009 została stypendystką programu Homines Urbani. Członkini think tanku polskiego kina Restart. W 2009 ukazała się jej powieść „Zaplecze”, a opowiadania znalazły się w antologiach „Miłość we Wrocławiu” i „Autor przychodzi wieczorem”. W 2012 ukaże się druga powieść autorki pt. „Bogactwo”.

Marta Syrwid (b. 1986) studied ethnology and cinema at the Jagiellonian University and graduated from the Krakow Film School. At the age of sixteen she debuted in „Ha!art” magazine, later wrote also for „Lampa”, „Zoopa”, „Undergrunt” and „Borussia” periodicals. In 2004 she published a short story collection „Hiccup”. She has been awarded with scholarships of Homines Urbani programme and Sapere Auso Foundation. Syrwid is a member of the Restart think tank introducing changes to the Polish cinema. In 2009 she published her first novel „Back-up”. Later Syrwid’s stories have appeared in various anthologies: „Love in Wroclaw”, „The Author Arrives in the Evening” et al. Her second novel, „Wealth”, will appear in 2012.