sie
29

Przyślij nam swój tekst. Ocenimy go

Osoby zainteresowane otrzymaniem recenzji wewnętrznych swoich tekstów proszone są o przysyłanie materiałów z nagłówkiem 'recenzja wewnętrzna’ pod adres recenzja@opowiadanie.org oraz wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto Towarzystwa Aktywnej Komunikacji w Multibanku o numerze 25 1140 2017 0000 4702 1294 4120.
Profesjonalna opinia o tekście zajmującym do 10 stron maszynopisu (18 tys. znaków) kosztuje 80 zł, utwory od 11 do 30 stron opiniujemy za 200 zł. W tytule przelewu prosimy podać tytuł tekstu zgłaszanego do recenzji. Opłata za ocenę dłuższych prac, np. powieści, dramatów, scenariuszy, ustalana jest indywidualnie i wymaga wcześniejszej konsultacji pod podanym wyżej adresem mailowym. Gwarantujemy przygotowanie recenzji wewnętrznych w ciągu dwóch tygodni od zaksięgowania wpłaty; opinie wysyłamy do Autorów mailem zwrotnym. Otrzymana recenzja ma charakter wewnętrzny i nie służy do publikacji, chyba że autor i TAK w indywidualnym przypadku ustalą inaczej. Oznacza to, że w zwykłym trybie nie przekazujemy praw autorskich do przygotowanych w ten sposób tekstów, nie redagujemy również nadesłanych prac.
Przekazywane Autorowi uwagi mają charakter krytycznoliteracki i redakcyjny, operują zarówno wiedzą techniczną, szczegółową: na poziomie składniowym, leksykalnym czy interpunkcyjnym, jak również wytycznymi o charakterze stricte artystycznym. Wszystkie recenzje będą przygotowywane przez Lektorów MFO, z których każdy ma za sobą bogate doświadczenie pisarskie (opublikowane przynajmniej dwie książki własnego autorstwa), krytycznoliterackie (w mediach ogólnopolskich i artystycznych) i zajmuje się zawodowo oceną i redakcją tekstów literackich.