wrz
19

Wyniki konkursu na najlepszy przekład

Szanowni uczestnicy, z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na najlepszy przekład organizowanego w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.

Jury obradowało w składzie:
Dobromiła Jankowska – koordynator MFO, tłumaczka języka angielskiego, przewodnicząca jury;
Anna Karp – prezes Alliance Française we Wrocławiu;
Agnieszka Pokojska – tłumaczka języka angielskiego;
Anna Wziątek – tłumaczka języka niemieckiego.

Do konkursu złożono 324 prace – przekłady spełniających kryteria formalne. Do oceny jury skierowano: 164 przekłady opowiadania „She Murdered Mortal He” Sary Hall (jęz. angielski), 110 przekładów opowiadania „Die Nacht, die Lichter“ Clemensa Meyera (jęz. niemiecki), 50 przekładów prozy Philippe’a Claudela „Parfums“ (jęz. francuski). W trakcie obrad jury po dogłębnej analizie i omówieniu wszystkich tłumaczeń, ze względu na ich wyrównany poziom, zdecydowało w następujący sposób rozdysponować w całości przewidzianą w regulaminie pulę nagród finansowych:

I nagroda – nie przyznano;
dwie II nagrody w wysokości 600 zł brutto dla Krystyny Chodorowskiej za przekład opowiadania Sary Hall oraz dla Iwony Witek za przekład opowiadania Clemensa Meyera;
dwie III nagrody w wysokości 300 zł brutto dla Urszuli Zemełko za przekład prozy Philippe’a Claudela i Martyny Lemańczyk, również za przekład z jęz. francuskiego;
oraz wyróżnienie książkowe dla pani Anity Zawadzkiej.

Wręczenie nagród odbędzie się 2.10.2013 (środa), o godzinie 19:00, w Księgarni Hiszpańskiej przy ul. Szajnochy 5 we Wrocławiu. Z wyróżnionymi skontaktujemy się mailowo i/lub telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej nie ma możliwości otrzymania indywidualnej recenzji nadesłanych przekładów.
Krótkie podsumowanie prac (osobne dla każdego języka) można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia na adres milka@opowiadanie.org
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.