kw.
10

„Transgresje” – spotkanie w Schaan / „Transgressions” in Schaan

Zakończyły się pierwsze wydarzenia projektu „Transgresje – międzynarodowa wymiana narracji”. W spotkaniach w Schaan organizowanych we współpracy z Literaturhaus Liechtenstein wzięło udział czworo autorów: Grażyna Plebanek i Janusz Rudnicki z Polski oraz Christine Glinski-Kauffmann i Stefan Sprenger z Liechtensteinu. 6 kwietnia 2014r. w teatrze TAK w Schaan odbyły się prezentacje uczestniczących w projekcie autorów. Janusz Rudnicki czytał premierowy tekst pt. „Sporty zimowe”, Grażyna Plebanek zaś – poruszający literacki reportaż pt. „Jestem u siebie, je suis chez moi, home, sweet home”. Utwory polskich pisarzy przełożyła na niemiecki Marlis Lami. Czytano po polsku, niemieckie tłumaczenia wyświetlano na ekranie. Po prezentacjach Verena Buehler przeprowadziła z polskimi autorami rozmowę na temat ich twórczości, pracy na emigracji i związku przedstawionych tekstów z ideą projektu „Transgresje”.
Stefan Sprenger, artysta wizualny, poeta i shortstorysta, przeczytał tekst pod tytułem „Kaldakinn” zainspirowany m.in. kilkuletnim pobytem na Islandii. Prozatorskie impresje w “Der Besuch der weissen Dame” (“Odwiedzinach Białej Damy”) przedstawiła widzom Christine Glinski-Kauffmann. Zaprezentowane na spotkaniach utwory w języku niemieckim zostaną teraz przetłumaczone na polski i przedstawione na 10. Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu (1-5 października 2014r.). Wtedy autorów „Transgresji” można będzie również posłuchać.
Kolejne wydarzenie projektu odbędzie się w ramach Norsk Litteraturfestival w Lillehammer, w Norwegii, 21 maja 2014r. Udział w nich wezmą Inga Iwasiów, Marek Bieńczyk, Laila Stien i Mikkel Bugge. Do zobaczenia!

First meeting of the “Transgressions – international narratives exchange” project took place in Schaan. It was organized in the cooperation with Literaturhaus Liechtenstein with the participation of four writers: Grażyna Plebanek and Janusz Rudnicki from Poland, Christine Glinski-Kauffmann and Stefan Sprenger from Liechtenstein. On April 6, in TAK Theatre Schaan, the authors presented their stories. Janusz Rudnicki – “Winter sports”, Grażyna Plebanek – a non-fiction piece „Jestem u siebie, je suis chez moi, home, sweet home”. The texts were translated into German by Marlis Lami and read in Polish, with the translation screened behind. After the readings Verena Buehler, who coordinates the project in Liechtenstein, hosted a conversation with the writers – about their work, life of the émigrés, about the connections between presented texts and the idea of “Transgressions”. Stefan Sprenger, a visual artist, poet and short story writer, read a piece of prose “Kaldakinn”, inspired by his stay in Iceland. Christine Glinski-Kauffman presented “The Visit of a White Lady”.
All the texts written for the project will now be translated into Polish and presented during the 10th International Short Story Festival in Wrocław (1-5 October 2014). There will also be a chance to meet the authors.
The second event of the project will be a part of the Norsk Litteraturfestival in Lillehammer (Norway), readings are planned for May 21, 2014 with the participation of Inga Iwasiów, Marek Bieńczyk, Laila Stien and Mikkel Bugge. See you there!

Foto copyright: Błażej Wiśniowski dla Towarzystwa Aktywnej Komunikacji

Projekt realizowany jest w ramach programu “Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz ze środków krajowych.