maj
19

„Transgresje” w Norwegii / „Transgressions” in Norway

Kolejne spotkanie projektu „Transgresje” z Markiem Bieńczykiem i Ingą Iwasiów już 21 maja w norweskim Lillehammer.

Marek Bieńczyk, nagrodzony w 2012 roku NIKE za „Książkę twarzy” prozaik, eseista, tłumacz z języka francuskiego oraz krytyczka, poetka, prozaiczka, teoretyczka literatury Inga Iwasiów wezmą udział w kolejnym spotkaniu w ramach projektu „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji”. Tym razem pisarze będą gośćmi Norsk Litteraturfestival, największego skandynawskiego festiwalu literackiego w Lillehammer, który potrwa od 20 do 25 maja.
Spotkanie pod nazwą „Transgresje: norwesko-polskie spotkanie opowiadań” zaplanowano na środę 21 maja na godz. 19. Polscy twórcy zasiądą na jednej scenie z pisarzami norweskimi – popularną autorką opowiadań Lailą Stien oraz Mikkelem Bugge, którego najnowszy zbiór krótkich form „Tauet” („Lina”) z 2014 roku zbiera niezwykle entuzjastyczne recenzje. Każdy z gości odczyta premierowe utwory, stworzone specjalnie dla projektu „Transgresje”, będzie to również okazja do dyskusji o podobieństwach między polskimi a norweskimi opowiadaniami.
Kolejny przystanek projektu „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” to 10. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 1–5 października 2014 roku. Pod koniec października pisarze odwiedzą Miasto Literatury UNESCO – Reykjavik. Celem „Transgresji” jest wymiana artystycznych doświadczeń i wzajemne przybliżanie sztuki pisania opowiadań krajów partnerskich przez dyskusje, czytania oraz tłumaczenia.

„Transgressions” meeting with Marek Bieńczyk and Inga Iwasiów – May 21, Lillehammer, Norway.
Marek Bieńczyk, in 2012 awarded with the NIKE Literary Prize for his “Książka twarzy” (“Face Book”), a prose writer, essayist, translator from French, and Inga Iwasiów – a poetess, prose writer, literary scholar – will take part in the second meeting within the project “Transgressions – international narratives exchange”. This time Polish authors will be the guests of Norsk Litteraturfestival, the biggest Scandinavian literary festival (Lillehammer, 20-25 May 2014).
The event entitled “Transgressions: Norwegian-Polish short story meeting” has been planned for Wednesday, May 21, 7 pm. Polish writers will read with Norwegian authors – a short story writer Laila Stien and Mikkel Bugge, whose most recent collection “Tauet” (“Rope”) has been receiving excellent reviews. All guests will read new texts, written especially for the “Transgression” project, they will also discuss the differences and similarities between Polish and Norwegian short prose.
The third meeting of the project is the 10th International Short Story Festival which will take place in Wroclaw, from 1 – 5 October 2014. The last one will be the visit in the UNESCO City of Literature – Reykjavik. The main idea of “Transgressions” is the exchange of artistic experiences and getting to know the art of writing stories in the Partner countries via discussions, readings and translations.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz ze środków krajowych.