wrz
10

Ilona Błaut – wystawa – Galeria Szewska Pasja

W ramach jedenastego Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania w Galerii Szewska Pasja (ul. Szewska) zaprezentujemy prace Ilony Błaut zainspirowane przez teksty tegorocznych festiwalowych gości.


Copyright: Ilona Błaut

Spalmy coś, czyli osiemnaście prac Ilony Błaut w Galerii Szewska Pasja
„Postacie są odwrócone, jakbyśmy tylko je podglądali, kiedy rozmawiają o czymś smutnym albo są zmęczone, niezadowolone i nie chcą pokazywać twarzy. Buzia zakryta włosami, ciemne okulary, nie ma nawet cienia uśmiechu. Jeżeli patrzą wprost, na nas, w oko kamery – patrzą z wyrzutem, jakbyśmy zrobili im krzywdę. Najchętniej pokazują plecy albo włosy upięte wysoko na czubku głowy. – Nie chce mi się rysować uśmiechniętych dzieci na huśtawce, chyba że na chwilę przed zerwaniem się łańcucha – mówi Ilona Błaut, artystka, która z impetem wkracza w świat sztuki, której prace pokażemy w galerii na Szewskiej w ramach 11 MFO.”
(fragment tekstu Agnieszki Wolny-Hamkało)

Ilona Błaut studiowała na wydziale malarstwa i na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii warszawskiej ASP. Oprócz rysowania zajmuje się malowaniem murali i tworzeniem animacji. Współpracuje z autorami teledysków, scenografami, reżyserami. Pracuje także jako storyboardzistka, ostatnio przy filmie Xawerego Żuławskiego „Zły”. W ramach MFO, w galerii „Szewska Pasja” we Wrocławiu, pokaże osiemnaście prac z cytatami pochodzącymi z opowiadań występujących na festiwalu pisarzy.

Let’s burn something, or eighteen works by Ilona Błaut in the Szewska Pasja Gallery

“The characters have their backs turned, as if we were peeking in as they talk about sad things, or are tired, unhappy and unwilling to reveal themselves. A face covered with hair, dark glasses, not even a hint of a smile. If they look dead ahead, at us, right into the camera – they look accusingly, as if we had harmed them. They are most likely to have their backs turned on us, or have their hair piled high on their heads. – I don’t want to draw smiling kids on swings, unless it is a second before the swing chains snap – so says Ilona Błaut, an artist who is making dramatic inroads into the art world, her work being shown in the gallery on Szewska St as part of the 11th edition of the Short Story Festival.”
(a fragment from a text by Agnieszka Wolny-Hamkało)

Ilona Błaut studied painting and at the Department of Media and Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Alongside her drawings, she also paints murals and creates animated films. She works with music filmmakers, screenwriters and directors. She also creates storyboards, most recently on Xawery Żuławski’s film production of „Zły”. As part of the Short Story Festival, the Szewska Pasja Gallery in Wroclaw will show eighteen of her original works, with quotes from stories written by authors appearing at the festival. [translated by Marek Kazmierski]