wrz
20

Po raz pierwszy w Polsce – Edmundo Paz Soldán


Edmundo Paz Soldán

To właśnie we Wrocławiu, na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania, po raz pierwszy będzie można wysłuchać znakomitego boliwijskiego prozaika, mieszkającego w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii – Edmunda Paza Soldána. Autor przeczyta przygotowane specjalnie na festiwal, przełożone przez Martę Eloy Cichocką, opowiadania. Zapraszamy na prezentacje festiwalowe w piątek, 2.10, od godz. 19:00 na Starą Plebanię (plac Nankiera 17, I piętro).

BIOGRAM AUTORA

Edmundo Paz Soldán

„Erdrich” w przekładzie Marty Eloy Cichockiej

Z głębokim przekonaniem, że przeczytał (i pojął) najważniejsze utwory literatury światowej, z przekonaniem, że potrafi przypomnieć sobie każde przeczytane zdanie prozą lub wierszem, istotne lub nie, każdą metaforę, każdą zasadniczą ideę, każdą postać z każdego opowiadania, powieści czy sztuki teatralnej, każdą treść utworu, począwszy od pierwszego słowa aż po oczekiwane lub nieoczekiwane zakończenie, Erdrich wpadł na pomysł, by stworzyć książkę, która byłaby tego podsumowaniem, ocaliłaby to, co oryginalne z każdej książki istniejącej na świecie i uczyniła czytanie ich zbędnym. Był to pomysł zuchwały: wiedział bowiem o porażkach tych, którzy przed nim spróbowali zrobić to samo.
Trzy lata wystarczyły mu, by ukończyć dzieło; obranym gatunkiem było opowiadanie, pozbawione, jak sądził, pustosłowia powieści, samozadowolenia eseju, rzadko kiedy ustępliwej hermetyczności poezji, potrzeby przedstawiania właściwej sztuce teatralnej; pojawiało się w nim sześć postaci, zbrodnia i jej motyw, trzy metafory i jedno rozwiązanie umożliwiające wiele interpretacji.
Opowiadanie to liczyło sobie czternaście linijek.