sie
02

Zyta Rudzka gościem 12. MFO


Zyta Rudzka
Fot. Zuzanna Was

Zyta Rudzka (1964) – pisarka, dramatopisarka. Laureatka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, Nagrody Radia Deutsche Welle, Nagrody Teatru Polskiego we Wrocławiu za sztukę Fastryga, Nagrody Telewizji Polskiej i ZAiKS za sztukę Mamka. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Opublikowała powieści, m.in: Białe klisze, Mykwa (wyd. niemieckie: Mikwe, tłum. Sven Sellmer, Secession Verlag) , Ślicznotka doktora Josefa (wyd. niemieckie: Doktor Josefs Schönste tłum. Esther Kinsky, Zürich: Ammann Verlag). Autorka wielu nagradzanych sztuk teatralnych, w tym: Cukier Stanik, Eskimos w podróży służbowej, opublikowanych w tomie dramatów zebranych Zimny bufet oraz w antologiach obcojęzycznych. Jej twórczość tłumaczono na niemiecki, rosyjski, chorwacki, włoski, czeski, francuski i japoński.

Zyta Rudzka (1964) is a writer and playwright. Winner of the Gdynia Drama Award, Deutsche Welle Radio Award and the Polski Theatre in Wroclaw Award for the play Fastryga [Tacking], as well as the Polish Television and ZAiKS prize for the play Mamka [Wet-nurse]. Awarded with the Ministry of Culture and National Heritage scholarship. She has published novels: Białe klisze [White Negatives], Mykwa [The Mikvach, published in Germany as Mikve], Ślicznotka doktora Josefa [The Beauty of Doctor Josef, published in German]. She is also the author of numerous plays like Cukier Stanik [Sugar Bra], Eskimos w podróży służbowej [An Eskimo on a business trip] published in a collection Zimny bufet [Cold Buffet] and foreign anthologies. Her works have been translated to German, Russian, Croation, Italian, Czech, French and Japanese.