lut
27

Pokonkursowo – Andrzej Muszyński i Patrycja Pustkowiak


Andrzej Muszyński
Fot. Natalia Kabanow dla MFO

Fundacja Wisławy Szymborskiej zdecydowała przyznać Nagrodę im. Adama Włodka za rok 2016 dwojgu prozaikom: Andrzejowi Muszyńskiemu i Patrycji Pustkowiak. Andrzej Muszyński to laureat konkursu na najlepsze opowiadanie 2012 roku na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu (opowiadanie w antologii Nikt nigdy), Patrycja Pustkowiak była nominowana do głównej nagrody w 2013 roku (opowiadanie w antologii Pin i zielony).

Nagroda im. Adama Włodka została ustanowiona na mocy testamentu pozostawionego przez Wisławę Szymborską. Nagrodę tę, w formie stypendium, Fundacja przyznaje za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu. Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę. WIĘCEJ