cze
08

Pokonkursowo – Aleksander Wenglasz (4)


Aleksander Wenglasz, Małgorzata Rejmer, MFO 2010


4 czerwca 2017 Kapituła Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza wybrała pięcioro nominowanych do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza za debiut prozatorski. Laureata poznamy 10 września.
Kapituła obradowała w składzie: Ewa Graczyk, Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska.
Nominacje otrzymali:
Aleksander Wenglasz, Zdjęcie inaczej zabić (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza)
Anna Cieplak, Ma być czysto (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego/Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
Salcia Hałas, Pieczeń dla Amfy (Muza)
Natalia Fiedorczuk-Cieślak, Jak pokochać centra handlowe (Wielka Litera)
Aleksandra Zielińska, Bura i szał (W.A.B.)
Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza ustanowił samorząd Radomia. Organizatorami Nagrody są: Prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.