wrz
13

Dyskusje 2017 – Ja i mój wróg

„Ja i mój wróg” – dyskusja

O trudnej i pełnej namiętności relacji krytyk-pisarz oraz o negatywności i złu jako stymulantach literatury porozmawiają krytycy literaccy: Grzegorz Jankowicz, Zofia Król i Justyna Sobolewska oraz Michał Nogaś, dziennikarz. Dyskusję poprowadzi Agnieszka Wolny-Hamkało.
Pisarz i krytyk to naturalni antagoniści? Jak układa się ich słynna love & hate relationship? Czy ten układ jest nieśmiertelny, ponieważ jeden żywi drugiego i jeden bez drugiego nie może żyć? Między pisarzem a krytykiem możliwa jest przyjaźń? Czy legendarna czystość sądów jest czymś, co rzeczywiście można osiągnąć? A jeśli tak, to w jaki sposób? Jak wpływa pisarz na krytyka i krytyk na pisarza? Kształtują się wzajemnie? Czy pisarz z krytykiem może iść na wódkę i czy pisarze wybaczają negatywne recenzje? W dobie nowych mediów rola i zasięg krytyki literackiej zmieniły się? A jeśli tak, to w jaki sposób? Jakie funkcje spełnia krytyka literacka? Czy to działalność polityczna, zawód wysokiego ryzyka? O tych i o innych trudnych sprawach porozmawiamy podczas sobotniego panelu w galerii Dizajn.

7 października 2017, sobota, godz. 16:00, Galeria Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2-4

Udział wezmą:

Agnieszka Wolny-Hamkało – pisarka. Opublikowała tom szkiców „Inicjał z offu”, powieść „41 utonięć”, „Zaćmienie” oraz dziewięć tomów poezji, m.in. „Mocno poszukiwana”, „Lonty”, „Gospel”, „Ani mi się śni”, „Spamy miłosne”, „nikon i leica”, „borderline”, „Występy gościnne”, „Panama smile” (2017). Jest autorką książek dla dzieci: „Nochal czarodziej” , Rzecz o tym, jak paw wpadł w staw oraz redaktorką antologii opowiadań: „Projekt Mężczyzna”, ORWO, „Siedem grzechów głównych”, „Transgresje” . Napisała sztuki teatralne: „Dzień dobry wszyscy umrzemy” („Dialog”, październik 2015) i „Muł”, „Post”. Prowadziła programy poświęcone książkom w TVP1 (Hurtownia książek 2009-2011) i w TVP Kultura (2008). W latach 2013-2014 wicenaczelna miesięcznika „Chimera”. Dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, redaktorka Laboratorium Opowieści. Felietonistka „Gazety Wyborczej” i „Przeglądu”. Autorka performance wystawianych m.in. w CSW, łódzkiej galerii Manhattan, wrocławskiej galerii Entropia czy bydgoskim „Mózgu”. Ostatnio wydała „Nikt nas nie upomni”. W styczniu 2018 ukaże się jej nowa powieść „Moja córka komunistka”.


Fot. Grażyna Makara / Tygodnik Powszechny

Grzegorz Jankowicz – filolog, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz. Pracownik Centre for Advanced Studies in the Humanities Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Członek rady programowej Festiwalu Copernicus. Członek rady programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Opublikował m.in.: „Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami”, „Cmono. Rozmowy z pisarzami”, „Gombrowicz – Loading. Esej o formie życia”, „Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje”. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: „Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski” oraz „Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek”. Z Zofią Król zredagował „Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych”. W 2016 ukazała się jego książka „Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata”. Z Alberto Manguelem napisał „Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature” (Gdańsk 2017).


Fot. Roman Kurkiewicz

Zofia Król – krytyczka literacka, literaturoznawczyni, doktor filozofii, szefowa działu literatury i redaktorka naczelna magazynu o kulturze dwutygodnik.com. Autorka książki „Powrót do świata. Dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wieku” (2013).
 
 
 
 
 


Fot. Mikołaj Rutkowski

Michał Nogaś – dziennikarz prasowy i radiowy, choć z wykształcenia politolog. Przez szesnaście lat pracował w radiowej „Trójce”, od listopada 2016 roku jest dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Dużo czyta i często rozmawia z pisarzami z kraju i zagranicy; jego rozmowy publikowane są w „Magazynie Świątecznym”, „Wysokich Obcasach”, „Wysokich Obcasach Extra” i „Dużym Formacie”. Prowadzi program „Nogaś na stronie” (na www.wyborcza.pl) oraz profil na Facebooku o tej samej nazwie.
 
 


Fot. Mikołaj Grynberg

Justyna Sobolewska – krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”. Wcześniej pracowała w „Przekroju” i „Dzienniku”. W 2012 ukazała się jej „Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam” w Wydawnictwie Polityki. Wydanie rozszerzone „Książki o czytaniu” ukazało się w Wydawnictwie Iskry ( 2016). Zasiada w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” oraz w kapitule Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Laureatka PIK-owego Lauru (2015) przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Mieszka w Warszawie.

 

Agnieszka Wolny-Hamkało – poetess, writer, journalist. Author of the books: “Mocno poszukiwana,” “Lonty,” “Gospel”, “Ani mi się śni,” “Spamy miłosne,” “Nikon i Leica,” “Borderline.” Nominated for the Gdynia Literary Prize, the wARTo Award of “Gazeta Wyborcza”. Her works have been translated to Serbian, Chinese, and Spanish. In 2013 she published her novel “Zaćmienie”, in 2015 – another entitled “41 drownings”. In 2017 her most recent book was published – „Nikt nas nie upomni”. Her new novel will appear in January 2018.

Grzegorz Jankowicz – philosopher of literature, critic and translator. He works for the Centre for Advanced Studies in the Humanities at the Jagiellonian University, and he is also the cultural editor of the „Tygodnik Powszechny” weekly. He is the director of literary programmes of the Tygodnik Powszechny Foundation, and juror of the Silesius Wrocław Poetry Award. Together with Anna Kałuża, he coordinates the Silesius Poetry Workshop. His recent publications include “Why Art? Conversations with Authors” (Kraków 2013) and “Cmono. Conversations with Authors” (Kraków 2013). In 2014, the publishing house of Polish Theatre in Wrocław released his book “Gombrowicz – Loading. An Essay on Forms of Life”.

Zofia Król – literary critic and scholar, doctor of philosophy, head of the literature department and editor-in-chief of the cultural magazine dwutygodnik.com. Author of the book “Powrót do świata. Dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wieku” (Return to the world. History of attention in the 20th century philosophy and literature, 2013).

Michał Nogaś – press and radio reporter, political scientist by education. He worked for Polish Radio Three for sixteen years, since November 2016 he is a journalist of “Gazeta Wyborcza”. He reads a lot and often talks with writers from Poland and abroad; these interviews are published in “Magazyn Świąteczny”, “Wysokie Obcasy”, “Wysokie Obcasy Extra” and “Duży Format” magazines. Author of the “Nogaś na stronie” programme (www.wyborcza.pl) and Facebook profile by the same name.

Justyna Sobolewska – literary critic and journalist of „Polityka” weekly. She also worked for “Przekrój” and “Dziennik”. In 2012 she has published „Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam” (A book about reading – write the rest alone). Its extended edition was published in 2016. A member of juries of the Silesius Wrocław Poetry Award and Witold Gombrowicz Literary Award. In 2015 she was awarded by the Polish Book Chamber for promoting readership in printed media.