wrz
11

Tomasz Majeran wraca na Opowiadania


Fot. archiwum autora

Tomasz Majeran (1971) – opublikował książki poetyckie „Elegia na dwa głosy” (1994), „Ruchome święta” (2001), „Koty. Podręcznik użytkownika” (2002) i prozatorskie: „Xięga przysłów. Prolegomena do słownika Nowej Ery” (1997). W 2017 roku w wydawnictwie Wolno ukazały się „Koty…” w uaktualnionej wersji, z rysunkami Poli Dwurnik. Autor mieszka we Wrocławiu.

Wrocław
Piątek, 6.10.2017
18:00 „Ja i mój wróg – prezentacje” cz. I
20:00 „Ja i mój wróg – prezentacje” cz. II
Występują: Jacek Hugo-Bader, Grzegorz Jankowicz, Zofia Król, Wojciech Kuczok, Tomasz Majeran, Miłka Malzahn, Vanda Rozenbergova (Słowacja), Janusz Rudnicki, Paulina Wilk, Krzysztof Varga; zapowiada Ścibor Szpak
Teatr Muzyczny CAPITOL, ul. Piłsudskiego 67

Tomasz Majeran (b. 1971) – Polish writer. He has published books of poetry „Elegia na dwa głosy” (Elegy for two voices, 1994), „Ruchome święta” (Movable feasts, 2001), „Koty. Podręcznik użytkownika” (Cats. User’s manual, 2002) and books of prose: „Xiega przysłów. Prolegomena do słownika Nowej Ery” (The Book of Sayings. Introduction to the New Era Dictionary, 1997). In 2017 a new, updated edition of „Cats…” was published, with drawings by Pola Dwurnik. Tomasz Majeran lives in Wroclaw.