paź
24

Inga Żolude (Łotwa) po Opowiadaniach


Inga Žolude
Fot. Rafał Komorowski


W 2018 roku po raz pierwszy na Opowiadaniach gościliśmy autorkę z Łotwy. Inga Žolude, laureatka Literackiej Nagrody Unii Europejskiej za „Ukojenie dla drzewa Adama”, czytała na Prezentacjach premierową prozę w przekładzie Daniela Łubińskiego.

Przyjeżdżając po raz pierwszy do Wrocławia, nie myślałam, że będzie to jedno z najpiękniejszych miast, jakie odwiedziłam i jeden z najlepiej zorganizowanych festiwali. A jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń – czytanie w kinowej sali, plecami do części widowni, ale z transmisją na żywo na ekranie. Przeżyłam też inne kinowe momenty – kiedy wolontariuszka, która się mną zajmowała, pokazywała mi swoją katolicką szkołę z internatem w dawnym i obecnym klasztorze; kiedy opowiadała mi legendę o pierogach obok najstarszego kościoła we Wrocławiu; kiedy piłyśmy kawę z prawdziwym kameleonem i oglądałyśmy ukryte miejskie ogrody. Opowiadania, które czytaliśmy w trakcie festiwalu, zostały już napisane, ale takie doświadczenia i takie chwile mogą zrodzić nowe.

Coming for the first time to Wroclaw, I couldn’t think that it will be one of the most beautiful cities I have visited and one of the best organized festivals. One of the most extraordinary experiences has been reading in a cinema hall, my back turned to the audience, but with the live-stream on the screen. And there have been many other cinematographic moments – how the volunteer, who was taking care of me, showed me her Catholic boarding school in a former and current convent, how she told me legend about dumplings next to the oldest church in Wroclaw, how we drank coffee with a real chameleon, and saw hidden gardens of the city. The stories that we read in the festivals are already written, but seeing such experiences and living such moments could give new stories.