paź
03

Ósmy numer Opowiadania

Zapraszamy do lektury ósmego numeru czasopisma OPOWIADANIE.

POBIERZ

SPIS TREŚCI

3 Imagine – Agnieszka Wolny-Hamkało
4 Stalowoszary – Inga Iwasiów
6 Na miłość boską, co to jest? – Marek K.E. Baczewski
7 Władza, nadzieja, miłość – Leszek Koczanowicz
9 *** Marta Podgórnik
10 Testament – Oleg Sencow
Przełożyła Agnieszka Lubomira Piotrowska
12 Władza ciężkiego kalibru – Anka Herbut
13 Wyobraźnia romantyczna – Tadeusz Pióro
14 Rząd dusz – Magdalena Tulli
15 Nabrałeś mnie – Mariusz Grzebalski
16 Ostatnia taca – Witold Mrozek
19 Dwie litery – Justyna Bargielska
20 Warunki wstępne (czas i pieniądz) – Andrzej Sosnowski
21 piosenka emigranta – Agnieszka Wolny-Hamkało
22 Nieśmiertelność i władza, studium przypadku – Bartosz Sadulski
24 Szach-mat – Magda Piekarska
26 He-man spotyka pana władzę – Michał R. Wiśniewski
28 Pestki władzy – Andrzej Jóźwik
30 Alicja w Białym Domu – Adriana Prodeus
31 zacznijmy jeszcze raz – Bartosz Sadulski

OPOWIADANIE
Nr 8, jesień 2018
ISSN 2299-4874
Redakcja: Agnieszka Wolny-Hamkało
Korekta: eKorekta24.pl i Dobromiła Jankowska
Projekt graficzny: Grzegorz Owczarek, pillcrow.com
Ilustracje: Patricija Bliuj-Stodulska, zibrou.blogspot.com
Copyright by the authors
Copyright for this edition by Towarzystwo Aktywnej Komunikacji 2018
Publikacja w ramach festiwalu Opowiadania, koordynacja festiwalu:
Dobromiła Jankowska, produkcja: Paweł Rogowski, dyrektor artystyczny: Marcin Hamkało.

www.opowiadanie.org
e-mail: redakcja@opowiadanie.org
Adres redakcji:
ul. Popowicka 34/11
54-237 Wrocław
tel. 783 783 100