Festiwal

15. Festiwal Opowiadania: 4-6 października 2019

Festiwal OPOWIADANIA to wielowymiarowe święto krótkiej prozy, poświęcone promocji ambitnej książki, koncentrujące się na niebanalnej prezentacji form narracyjnych, badaniu oddziaływania literatury na inne dziedziny sztuki, prowokujące do interakcji pomiędzy autorami a publicznością, pozwalające na wymianę doświadczeń twórców polskich i zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach o przemianach kulturowych i społecznych współczesnego świata, podejmuje także próby odtworzenia więzi między literaturą a tradycją opowieści ustnej. Centralnym nurtem MFO są prezentacje opowiadań prowadzone przez autorów w językach oryginalnych, z symultanicznie wyświetlanym tłumaczeniem, w zmienionej scenograficznie i co roku odmiennej lokalizacji. Festiwalowi towarzyszą spotkania i warsztaty dla dzieci, wystawy, koncerty, pokazy filmowe, konkurs na opowiadanie i tłumaczenie literackie, warsztaty kreatywnego pisania. MFO prowadzi działalność wydawniczą, której efektem są m.in. antologie tematyczne.

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania

Dyrektor: Marcin Hamkało — mh@acsoc.pl
Koordynator: Dobromiła Jankowska — milka@opowiadanie.org
Produkcja: Paweł Rogowski — biuro@tak.net.pl
Redakcja czasopisma 'OPOWIADANIE’ — redakcja@opowiadanie.org
Laboratorium Opowieści — laboratorium@opowiesci.org
Konkursy — konkurs@opowiadanie.org

Organizator:
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji
ul. Popowicka 34/11, 54-237 Wrocław
http://www.acsoc.pl

www.opowiadanie.org
facebook.com/opowiadanie

Propozycje dla Laboratorium Opowieści: zgłoszenia osób, z którymi powinniśmy porozmawiać, miejsc, które trzeba opisać oraz gotowe materiały literackie, dziennikarskie, graficzne, filmowe, fotograficzne można na bieżąco przysyłać pod adresem laboratorium@opowiesci.org.

Scenografia: Agnieszka Jarząb, Maja Wolińska. Program filmowy: Adriana Prodeus. Współpraca redakcyjna: Agnieszka Wolny-Hamkało, Marta Mizuro. Zdjęcie główne 2011: Honorata Jakubowska. Zdjęcie główne 2009: Jan Kiełczewski. Zdjęcie główne /2007, 2008/: Filip Itoito. Na zdjęciach: 2007 – Agata Prusisz, 2008 – Bodo Kox, 2009 – Marcelina, 2010 – Anna Ławrynowicz. Zdjęcia dokumentacyjne: Błażej Wiśniowski, Jan Kiełczewski. Projekty graficzne: Artur Szygulski, Agnieszka Jarząb, Szymon Krawiec. Skład i przygotowanie do druku: Szymon Krawiec. Trailery: TAK, Imagine. Konsultacja i promocja projektu V4: Anna Wanik. Kontakt z mediami: Dobromiła Jankowska (milka@opowiadanie.org)