Prowadzący

Kristina Hauberg Kongsgart pracuje w jednej z największych i najstarszych niezależnych księgarni w Danii – Politikens Boghal. Jej właścicielem jest dom medialny, w którego skład wchodzą również trzy gazety i wydawnictwo. PB ma 102 lata. Kristina pracuje tam od dwunastu lat, od pięciu jakie zastępca kierownika, a także managerka działu angielskiej fikcji i kryminałów.

Kristina Hauberg Kongsgart works in one of the biggest and oldest independent book stores in Denmark called Politikens Boghal. It’s owned by a media house, with 3 newspapers and a publishing house. It’s 102 years old. She has worked there for 12 years, the last 5 years as assistant manager. She’s also in charge of the English fiction and crime section”.

Bryndís Loftsdóttir urodziła się w 1970 roku. Dorastała na (wtedy) nowych przedmieściach Reykjaviku i chodziła do przepełnionej szkoły podstawowej, wówczas uważanej za najgorszą i najdzikszą w kraju. W liceum dziennikarskim prowadziła szkolną księgarnię i sklepik papierniczy, otwierając go codziennie w trakcie przerwy na lunch. Po maturze zrobiła dyplom z aktorstwa w Londynie. Zanim tam wyjechała, pracowała w Mál og menning, jednej z dwóch największych księgarni w Reykjaviku – również później wracała tam dorywczo w przerwach między zajęciami i po ukończeniu londyńskich kursów. Przez krótki okres reżyserowała amatorskie sztuki i pracowała na backstage’u National Theatre, ale porzuciła teatr, kiedy zaproponowano jej kierowanie najstarszą islandzką księgarnią – Eymundsson. Pracowała tam w latach 1996-2013, kiedy to przeniosła się do Islandzkiego Związku Wydawców, którym teraz kieruje. Jest członkinią zarządu Reykjavik UNESCO City of Literature, wiceprzewodniczącą zarządu Islandzkiego Centrum Literatury i wiceprzewodniczącą Fundacji Bibliotecznej. W wolnym czasie pisze recenzje teatralne. Matka trojga dzieci w domu pełnym książek. Po islandzku – „bókaunnandi”.

Bryndís Loftsdóttir was born in 1970. She grew up in what was then, the newest suburb of Reykjavik, and went to an overcrowded elementary school that was generally considered to be the worst and wildest in the country. She then studied media in high school and for the last three terms she managed the schools book and stationary store, keeping it open every day in the lunch break. After gratuating she got accepted into drama school in London where she finished a degree in acting. Before she went to London, she had been working in Mál og menning, one of the two main bookstores in Reykjavik and continued to work there in every school break and as a part timer after she finished her three-year acting course. She directed amateur plays and worked back stage at the National Theatre for a short term but turned her back to the theatre when she was offered to manage Iceland’s oldest bookstore, Eymundsson. She worked there from 1996 – 2013 when she moved over to the Icelandic Publishers Association were she currently works as a director. She’s a member of the board of Reykjavik UNESCO City of Literature, vice chairman of the board of Icelandic Literature Center and vice chairman at the board of the Authors Library Fund. In her spare time, she also works as a theatre critique. She is married, mother of three kids. Their house is full of books and she titles herself in Icelandic as “bókaunnandi” or someone who cares deeply for books.

Svanborg Thordis Sigurdardottir – od urodzenia mieszka w Reykjaviku; absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Islandzkim, studiowała również w konserwatorium w stolicy Islandii. W 1991 rozpoczęła pracę w księgarni Penninn Eymundsson, najpierw w dziale literatury islandzkiej, później jako manager działu książek zagranicznym. W 2007 została kierownikiem księgarni. Dwa lata temu przeniosła się do głównej siedziby Penninn, gdzie obecnie pracuje jako product manager i kupuje zagraniczne tytuły oraz podręczniki.
Strona internetowa księgarni Penninn

Svanborg Thordis Sigurdardottir – was born and raised in Iceland’s capital, Reykjavik.She studied German (Deutsch als Fremdsprache) at the University of Iceland and graduated with a Masters degree. She also studied music at the Reykjavik College of Music. She started working at the Penninn Eymundsson flagship store in downtown Reykjavik in 1991, to begin with in the icelandic books department but later as manager of the foreign books department. In 2007 she became the store’s manager. Two years ago she moved over to the Penninn’s headquarters and today she works as a product manager and buyer for foreign books and foreign schoolbooks. This is Penninn’s homepage: https://www.penninn.is