Organizator

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji działa od 1999 roku. Skupia osoby zainteresowane aktywnym uczestniczeniem w procesach komunikacyjnych i kulturalnych współczesnego świata. Jako specjaliści różnych profesji: nowych mediów, reklamy, telewizji, literatury czy informatyki – prowadzimy projekty o charakterze edukacyjnym, społecznym i artystycznym. Działania TAK ogniskują się wokół dziedzin takich jak literatura, sztuki wizualne i media elektroniczne. Od roku 2011 Towarzystwo koncentruje się na rozwoju projektów o charakterze międzynarodowym; korzystając ze środków pozyskanych z kilkunastu instytucji zagranicznych zorganizowaliśmy działania promujące nowe spojrzenie na polską kulturę m.in. w Niemczech, Czechach, Norwegii, Liechtensteinie, na Węgrzech, we Francji, na Słowacji czy na Islandii. Uruchomiliśmy także szeroko zakrojony projekt artystyczny i społeczny pod nazwą Pracownia Opowieści, który stanowi ważny punkt w programie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Przygotowujemy programy telewizyjne, filmy dokumentalne, książki i czasopisma, spektakle teatralne i scenariusze filmowe. Towarzystwo jest członkiem sieci Fundacji im. A. Lindh, prowadzi też bieżącą współpracę z instytucjami z całej Europy, m.in. z Literaturhaus Zurich, Literaturhaus Rostock, ShortStory.EU, Literaturhaus Liechtenstein, Větrné mlýny, Home Théâtre, Hulapa film, Second Collective, Carpe Artem, Norsk Litteraturfestival czy Reykjavík UNESCO City of Literature. Realizując programy na terenie Polski i Europy pozyskaliśmy granty m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Biura Festiwalowego IMPART 2016, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Funduszu Wyszehradzkiego, Komisji Europejskiej w ramach Programu GRUNDTVIG oraz z mechanizmu finansowego EOG 2009-2014, European Cultural Foundation, Instytutu Ramona Llulla, baskijskiego Etxepare Institute, Icelandic Literature Centre, NORLA, Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Culture Ireland, Instytutu Camoesa i Ambasady Portugalii, Instytutu Goethego, Danish Arts Council.
Największym wydarzeniem artystycznym organizowanym przez TAK pozostaje Międzynarodowy Festiwal Opowiadania – wielowymiarowe święto krótkiej prozy, poświęcone promocji ambitnej książki, koncentrujące się na niebanalnej prezentacji form narracyjnych, badaniu oddziaływania literatury na inne dziedziny sztuki, prowokujące do interakcji pomiędzy autorami a publicznością, pozwalające na wymianę doświadczeń twórców polskich i zagranicznych. Ten konsekwentnie rozwijany od 2004 roku wrocławski festiwal aktywnie uczestniczy w dyskusjach o przemianach kulturowych i społecznych, podejmuje także próby odtworzenia więzi łączących literaturę z tradycją opowieści ustnej. Centralnym nurtem MFO są prezentacje opowiadań prowadzone przez autorów w językach oryginalnych, w unikalnej oprawie scenograficznej i z symultanicznym tłumaczeniem, czemu towarzyszą spotkania i warsztaty dla dzieci, wystawy, koncerty, pokazy filmowe, konkurs na opowiadanie i tłumaczenie literackie, warsztaty pisarskie. MFO prowadzi także działalność wydawniczą, której efektem są m.in. antologie tematyczne.
Od roku 2006 prezesem Towarzystwa jest Marcin Hamkało.


Towarzystwo Aktywnej Komunikacji
Rok założenia: 1999 Wrocław – Poznań
ul. Popowicka 34/11, 54-237 Wrocław
KRS: 0000045825
NIP: 894-25-67-840
REGON: 931998437

Status prawny: Stowarzyszenie powołane na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw 1989 nr 20 poz. 104), wpisane do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dniu 21 września 2001 roku.

Prezes zarządu: Marcin Hamkało

Reprezentacja: Jednoosobowo przez Prezesa zarządu stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada powiązań kapitałowo – osobowych i zaległości finansowych. Historia zmian we władzach TAK dostępna jest w KRS. Sprawozdania finansowe i bilanas składane są w US właściwym dla miejsca rejestracji.