Marcin Hamkało

Menedżer kultury, dyrektor artystyczny, redaktor, wykładowca, poeta. Dyrektor Muzeum Pana Tadeusza. Doktorat z historii literatury, wyróżniony i zgłoszony do nagrody ministra, obronił w roku 2001, we Wrocławiu. W latach 2001-2011 wykładał m.in. teorię marki, problematykę cyberkultury i creative writing na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim (SLA) oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od 2006 roku dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, jednego z zaledwie dwóch wydarzeń literackich (obok Festiwalu Conrada) reprezentujących Polskę podczas Prezydencji w UE (2011). Prezes zarządu Towarzystwa Aktywnej Komunikacji. Współautor i dyrektor kreatywny kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych kampanii reklamowych.

Wydał dotychczas tomy „limes” (1995), „weiter weiter” (1998) i „nagrałem mu się” (2005); jego utwory ukazały się też w wielu antologiach i czasopismach (zob. Instytut Badań Literackich), były też tłumaczone na ukraiński, angielski, hiszpański i serbski. Był laureatem konkursów literackich w Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, stypendystą Hawthornden Castle Fellowship (Szkocja), uczestnikiem festiwali literackich we Francji, w Serbii i na Ukrainie. Szersze omówienia jego tekstów ukazały się m.in. na łamach: „Tygodnika Powszechnego”, „Odry”, „Gazety Wyborczej”, „Czasu Kultury”, „FA-artu”, „Studium”, „Arte”, „Lampy”, „Nowych Książek”, „Toposu” i „Twórczości”.

Marcin Hamkało to także publicysta, krytyk filmowy /zob. filmpolski.pl/ i redaktor. W 2001 założył TIN, pierwszy polski tygodnik kulturalny w internecie /zob. katalogczasopism/Tin/, przez sześć lat był redaktorem miesięcznika “Odra”, zredagował także kilkanaście książek, między innymi dla Wydawnictwa “Czarne” (np. debiuty Ignacego Karpowicza czy Huberta Klimko-Dobrzanieckiego), część z nich nominowano do NIKE i Paszportów Polityki, a jedną uhonorowano Nagrodą Fundacji Kultury. Jest współautorem bestsellerowego i nagradzanego „pierwszego polskiego podręcznika dla autorów” pt. Jak zostać pisarzem (2011). Wyreżyserował również kilkanaście krótkich impresji fabularnych i kilka niezależnych filmów dokumentalnych.

Kontakt: marcin@opowiadanie.org

Holder of a doctorate in the humanities, art director, editor, lecturer, and poet. Currently he’s the director of the Pan Tadeusz Museum in Wrocław.
His dissertation in the history of literature was defended in 2001 in Wrocław, and was awarded honours and nominated for a Minister’s Award. In 2001-2011, he was a guest lecturer at universities in Wrocław and Kraków (teaching issues in cyberculture, advertising campaign design and creative writing).
He is an organizer of cultural and media events, and was co-organizer of Hello Day (2008) and the Wroclaw Sound Festival (2009), co-editor of Survival Art Review (2012), creative director for RadioWroclove.com (2009-2011) and marketing director for the Brave Festival (2007-2010).
Since 2006, he has been the director of the International Short Story Festival, one of only two literary events (along with the Conrad Festival) representing Poland during its Presidency of the EU (2011).
Chairman of the Board of the Active Communications Society. Head of the production studio Imagine. Co-author of and creative director for several national and international advertising campaigns.
Published works include limes (1995), weiter weiter (1998) and nagrałem mu się [I recorded him] (2005). His works have appeared in at least six dozen anthologies and magazines (see: Institute of Literary Research), and have been translated into Ukrainian, English, Spanish and Serbian. He has won awards at poetry competitions in Toruń, Poznań, Wrocaw, received a Hawthornden Castle Fellowship (Scotland), and has taken part in literary festivals in France, Serbia and Ukraine. Articles discussing his texts were published in the pages of, among others, Tygodnika Powszechnego, Odra, Gazeta Wyborcza, Czas Kultury, FA-art, Studium, Arte, Lampa, Nowe Książki, Topos and Twórczość. Marcin Hamkało is also a journalist, film critic (filmpolski.pl) and editor. In 2001, he founded Tin, the first Polish cultural weekly on the internet (katalog.czasopism.pl/index.php/Tin). For six years, he was editor of the monthly Odra, and also edited several books, among them, works of fiction for Wydawnictwo Czarne (including the debuts of Ignacy Karpowicz and Hubert Klimko-Dobrzaniecki), some of which were nominated for the Nike and Polityka Passport awards, and one of which was awarded the Fundacja Kultura Prize. He co-authored the best-selling and award-winning “first Polish textbook for writers” entitled Jak zostać pisarzem [How to Become a Writer] (2011).
He has directed several short films and several independent documentary films, as well as the half-hour documentary Jutro będzie za późno [Tomorrow Will Be Too Late] commissioned by the National Audiovisual Institute, documenting the project Emergency Room, shown during the European Congress of Culture (2011).