Goście/Guests

Jaromír Blažejovský

Jaromír Blažejovský
Czeski krytyk filmowy, od 1977 roku działał w klubach filmowych oraz publikował recenzje. Pracował jako nauczyciel w Technikum Obuwniczym w miejscowości Třebíč (1981–1985) oraz jako redaktor rubryki kulturalnej dziennika „Rovnost” (1985–1997). Wykłada historię kina na Wydziale Kina i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Masaryka w Brnie (1985–1989, od 1991 do teraz). Swoje teksty publikował w czasopismach „Film a doba”, „Iluminace”, „Cinepur”, „Teologie a společnost”. Napisał książkę „Spirytualizm w filmie” („Spiritualita ve filmu”, 2007).

Jaromír Blažejovský – czech film critic, since 1977 he has been a reviewer and an active member of film clubs. He worked as a teacher in a vocational school in Třebíč (198101985) and as a culture editor in the “Rovnost” daily (1985-1997). He’s now a lecturer at the Film and Audiovisual Culture Department at Masaryk University in Brno (1985-1989, 1991 – present). He’s a contributor of “Film a doba”, “Iluminace”, “Cinepur”, “Teologie a společnost” magazines. Author of the book about spiritualism in the cinema (“Spiritualita ve filmu”, 2007).

Joanna Czaplińska

Joanna Czaplińska
Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego, bohemistka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie również uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Nim zdecydowała się w pełni poświęcić się pracy naukowej, zajmowała się dziennikarstwem prasowym i telewizyjnym, przez wiele lat była komentatorką Czeskiej Sekcji Radia BBC. Tłumaczka literatury czeskiej, zwłaszcza SF. Autorka dwóch monografii: „Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa” oraz „Tożsamość banity”.

Joanna Czaplińska – professor of the Opole University, Bohemian studies’ specialist, graduate of the Silesian and Jagiellonian Universities where she got her Ph.D’s. Before she devoted herself to the university research, dr Czaplinska also worked as a press and television journalist, for many years working for the Czech section of the BBC. Translator of Czech literature, especially SF. Author of two monographies about the contemporary Czech science-fiction and literature.

Katarzyna Dudzic-Grabińska

Katarzyna Dudzic-Grabińska – (1986) tłumacz języka czeskiego i słowackiego, przekłada na język polski m.in. prozę Jaroslava Rudiša. Obecnie studiuje reżyserię teatru lalek we wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

Katarzyna Dudzic-Grabińska – (1986) is a translator from Czech and Slovak. She has translated works by Jaroslav Rudiš and other writers. She is currently studying to become a puppet theatre director in the Wroclaw department of the State Academy for the Dramatic Arts.

Tomasz Grabiński

Tomasz Grabiński (ur. 1974 we Wrocławiu) – filolog słowacki po Uniwersytecie Jagiellońskim, 2009–2014 wicedyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie oraz II sekretarz Ambasady RP w Słowacji. Brał udział w pracach różnych słowackich jury, m.in. nagrody literackiej Anasoft Litera (2012) i festiwalu filmowego Febiofest (2015). Tłumaczy z jęz. słowackiego, m.in. powieści Pavla Rankowa (Matki; Zdarzyło się pierwszego września – Nagroda Literacka Europy Środkowej Angelus 2014).

Tomasz Grabiński (b. 1974 in Wrocław) – Slovak philologist, graduate of the Jagiellonian University; assistant director of the Polish Institute in Bratislava 2009-2014, 2nd Secretary of the Polish Embassy in Slovakia. A juror during various Slovak cultural events, of the Anasoft Litera literary award 2012 and film festival Febiofest (2015). Translator of Slovak literature, for example of Pavol Rankov “Mothers” and “It Happened on September the First (or Whenever)” awarded with the Angelus Central European Literary Award 2014.

Martin Kaňuch

Martin Kaňuch jest pracownikiem Wydziału Redakcyjnego Słowackiego Instytutu Filmowego (SFI), a od 1998 redaktorem naczelnym „Kino-Ikon” czasopisma o nauce ruchomego obrazu i kinie. Jest także członkiem komitetu redakcyjnego SFI. Współtwórca programu międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych na Art Film IFF w Trenczyńskich Cieplicach i twórca programu oraz wykładowca letniego seminarium filmowego „4 Elements” w Bańskiej Szczawnicy.

Martin Kaňuch is a book editor at the Editorial Department of the Slovak Film Institute
(SFI) and since 1998 the editor-in-chief of “Kino-Ikon”, a journal for the sciences of the moving image and cinema. He is also a member of the SFI Editorial Board. He is co-programmer of international short film competition at Art Film IFF in Trencianske Teplice and programmer/lecturer of summer film seminar “4 Elements” in Banska Stiavnica.

László Kolozsi

László Kolozsi jest węgierskim pisarzem, scenarzystą i krytykiem filmowym; jako freelancer regularnie współpracuje z agencjami reklamowymi i uczestniczy w tworzeniu scenariuszy. Aktualnie wykłada historię filmu i scenopisanie na uczelniach wyższych i w szkołach prywatnych. Autor trzech powieści, zbioru opowiadań czekającego na publikację, serii rysunkowej Candide oraz pięciu filmów.

László Kolozsi is a Hungarian writer, screenwriter and film critic who contributes regularly as a freelancer to the work of advertising agencies and participates in creating film scripts. He currently teaches film history and screenplay writing at universities and private schools. Author of three novels, collection of short stories that awaits publication and of the cartoon series Candide as well as of five films.

Peter Muszatics

Péter Muszatics
Absolwent prawa Uniwersytetu Budapesztańskiego, pracował jako producent i reżyser przy licznych produkjach telewizyjnych. Jest jednym z organizatorów najważniejszego międzynarodowego festiwalu filmowego CineFest – Miskolc IFF oraz kuratorem serii CineClassics, która – pod patronatem zdobywcy Oscara, reżysera Istvána Szabó – produkuje warsztaty z historii filmu, wystawy i projekcje. Peter opublikował kilkanaście esejów i artykułów o filmie, jest doktorantem na Uniwersytecie Filmowy i Teatralnym w Budapeszcie, gdzie mieszka.

Péter Muszatics – graduated from the Law Faculty of the Budapest University, Peter worked as producer and director at numerous television productions. He is one of the main organizers of Hungary’s leading international film festival CineFest – Miskolc IFF and curator of the CineClassics series, which, under the partonage of the Academy Award winner director István Szabó, presents film history workshops, exhibitions and screenings. Peter published dozens of essays and articles and is a DLA candidate of the Budapest University of Theatre and Film. Lives in Budapest, Hungary.

Daša Parízková

Daša Parízková
Urodzona w 1985 roku, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie. Pracowała w Niemczech, Szkocji i Kanadzie. W tej chwili pracuje nad filmem „She Is a Harbor” ze słowacką reżyserką Ivetą Grófovą (Hulapa Film). Dasa jest kierownikiem produkcji i location managerem w firmach producenckich.

Daša Parízková – born in 1985, she studied at the faculty of law, Comenius University in Bratislava. She’s worked in Germany, Scotland and Canada. Currently Daša is shooting a film “She Is a Harbor” with the Slovak director Iveta Grófová (Hulapa Film). Daša works as a production manager and location manager in production companies.

Adriana Prodeus

Adriana Prodeus – kurator przeglądu, krytyczka filmowa i sztuki, autorka „Themersonowie. Szkice biograficzne”. Stypendystka Fulbrighta na Tisch NYU. Publikuje m.in. w „Kinie”, na portalach: „Krytyka Polityczna”, obieg.pl, stopklatka, kultura liberalna, dwutygodnik.com, w „Newsweeku”, „Ruchu Muzycznym” czy „Biurze”. Redaktorka magazynu kulturalnego „WOK. Wszystko o kulturze” w TVP2. Zastępca dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Adriana Prodeus curates the “Storytelling Blitz”. She is the author of “Themersons. Biographical Essays”. She holds an MA in Art History and Performance Studies. As a Fulbright grant holder she studied at NYU Tisch School of the Arts. Her articles and essays have been published in “Kino”, dwutygodnik.com, stopklatka.pl, “Newsweek Polska”, “Przekroj”, kulturaliberalna.pl. Currently she’s a deputy manager of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle

Artur Sobiela

Artur Sobiela (1982) – absolwent historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Publikował swoje teksty w „Meritum” i „Rojaliście”. Wykładowca, współredaktor monografii „Oblicza libertarianizmu i liberalizmu w filozofii i polityce”, organizator konferencji naukowych na UWM: „Marek Nowakowski i inni; oblicza realizmu w prozie”, „Ernst Junger: Bojownik, robotnik, anarcha”. Badacz historii najnowszej Polski, ruchów opozycyjnych w PRL, ruchów kontrkulturowych, alternatywnych i radykalnych w Polsce. Specjalista i wielbiciel twórczości Marka Nowakowskiego oraz kina epoki PRL

Artur Sobiela (1982) – graduated from the history department at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. He has published articles in “Meritum” and “Rojalista”. A lecturer, co-editor of the monography “Faces of libertarianism and liberalism in philosophy and politics”, promoter of conferences at the UWM: “Marek Nowakowski and others; faces of realism in prose”, “Ernst Junger: militant, worker, anarch”. Scholar of the contemporary Polish history, opposition movements in the Polish People’s Republic, countercultural, alternatives and radical movements in Poland. Specialist and fan of Marek Nowakowski and of the Polish cinema from the PPR period.

Petra Szőcs

Petra Szőcs Urodziła się w 1981 roku w Cluj, w Rumunii, obecnie mieszka w Budapeszcie. Studiowała germanistykę na uniwersytecie ELTE oraz scenopisarstwo w Węgierskiej Akademii Teatralno-Filmowej w Budapeszcie. Uczestniczyła w programie EKRAN w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. Jej krótkometrażowe filmy (The Slavey, Hide-and-seek) pokazywano w trakcie Węgierskiego Tygodnia Filmowego, festiwalu w Trieście i na Transylvanian International Film Festival (TIFF). Woli pracować z aktorami amatorami. Jest także poetką – jej pierwszy zbiór ukazał się w 2013 roku.

Petra Szőcs – born in 1981 in Cluj, Romania, now living in Budapest, studied German Studies at ELTE University and screenwriting at the Hungarian Academy of Drama and Film (Budapest). She participated in the EKRAN programme of the Andrzej Wajda Master School in Warsaw. Her shorts (The Slavey, Hide-and-seek) have participated in Hungarian Film Week, Trieste Film Festival and the Transylvanian International Film Festival (TIFF). She prefers to work with amateur actors. She is also a poet, her first volume of poems was published in 2013.

Jakub Żulczyk

Jakub Żulczyk (ur. 1983) – jest prozaikiem, scenarzystą i dziennikarzem piszącym między innymi dla „Playboya”, „Elle”, „Wprost” i „Tygodnika Powszechnego”. Zadebiutował w 2006 roku powieścią „Zrób mi jakąś krzywdę”, a w 2008 wydał „Radio Armageddon”, zaadaptowane w 2014 roku na scenę Wrocławskiego Teatru Współczesnego. W 2010 ukazał się „Instytut”, a w 2011 – „Zmorojewo” i „Świątynia”. Za ostatnią powieść „Ślepnąc od świateł” (2014) otrzymał nominacje do „Paszportów” tygodnika Polityka i Gwarancji Kultury – nagrody TVP Kultura.

Jakub Żulczyk (b. 1983) is a prose writer, screenwriter and journalist writing for several Polish magazines – „Playboy”, „Elle”, „Wprost” and „Tygodnik Powszechny”. He debuted in 2006 with the novel “Zrób mi jakąś krzywdę” (“Harm me Somehow”), in 2008 he published “Radio Armageddon” which in 2015 was adapted for the stage of the Wroclawski Teatr Współczesny. Żulczyk is also the author of the novels “Instytut” (2010), “Zmorojewo” and “Świątynia” (“The Temple”, 2011). For the most recent book “Ślepnąc od świateł” (“Blinded by the Lights”, 2014) he was nominated to “Polityka” Passports Award and Gwarancje Kultury Prize.