Plan projekcji / Schedule

Sobota/Saturday, 26.09.2015

16:00 „Alois Nebel
Goście/Guests: Katarzyna Dudzic-Grabińska, Jaromír Blažejovský
Czyta/Lector: Aldona Struzik

19:00 „Koniec proboszcza” / „End of a Priest”
Goście/Guests: Katarzyna Dudzic-Grabińska, Jaromír Blažejovský,
Czyta/Lector: Aldona Struzik

Niedziela/Sunday, 27.09.2015

16:00 „Krakatit
Goście/Guests: prof. Joanna Czaplińska, Jaromír Blažejovský
Czyta/Lector: Paweł Palcat

19:00 „Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię” / „The Criminal Who Stole a Crime”
Gość/Guest: Artur Sobiela, Jakub Żulczyk
Czyta/Lector: Paweł Palcat

Poniedziałek/Monday, 28.09.2015

17:00 „Duży zeszyt” / „The Notebook”
Goście/Guests: László Kolozsi, Péter Muszatics,Petra Szocs
Czyta/Lector: Paweł Palcat

20:00 „Naganiacz” / „The Beater”
Gość/Guest: Paweł Dunin-Wąsowicz
Czyta/Lector: Paweł Palcat

Wtorek/Tuesday, 29.09.2015

17:00 „Siedem czerwonych róż” / „Seven Red Roses”
Gość/Guest: Artur Sobiela, Jakub Żulczyk
Czyta/Lector: Paweł Palcat

20:00 „Żywy bicz” / „The Living Whip”
Goście/Guests: Daša Parízková, Tomasz Grabiński
Czyta/Lector: Paweł Palcat

Wszystkie projekcje odbywają się w Dolnośląskim Centrum Filmowym, ul. Piłsudskiego 64a, w sali Lalka/Film venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a, Wrocław.

Projekcje filmowe realizowane ramach przeglądu „Ofensywa opowieści” współfinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki /Screenings are a part of the „Storytelling Blitz” project co-financed by the Visegrad Fund.

BILETY/TICKETS:
Bilety na pokazy filmowe w cenie 11 zł do nabycia w kasach kina. / Film tickets: 11 PLN, available at the DCF Ticket Office.