Partnerzy – Partners

ORGANIZATOR / PRODUCED BY:


 
 
 
 
 
 

PARTNERZY PROJEKTU / PROJECT PARTNERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WSPÓŁPRACA / IN COOPERATION WITH:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW / SUPPORTED BY:


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt realizowany jest w ramach programu “Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz ze środków krajowych.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and co-financed by the Polish funds.