kw.
17

Andrzej Stasiuk – gość 4. MFO


Andrzej Stasiuk
Foto copyright: Kamil Gubała

Andrzej Stasiuk, ur. w 1960 r. w Warszawie, prozaik, poeta, krytyk literacki. Właściciel niesztampowej biografii: był usuwany ze szkół, zdezerterował z wojska, za co trafił na półtora roku do więzienia. Zadebiutował w 1992 zbiorem opowiadań „Mury Hebronu”. W 1994 roku opublikował tom poezji „Wiersze miłosne i nie”, a rok później powieść „Biały kruk”, na podstawie której Jerzy Zalewski nakręcił kultowy film „Gnoje”. W 1995 roku ukazały się „Opowieści galicyjskie”, a następnie „Przez rzekę”, „Dukla”, „Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci”, „Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej)”, „Dziewięć”, „Tekturowy samolot” – zbiór szkiców, esejów i małych próz pisanych w latach 90., tomy prozy „Zima” i „Jadąc do Babadag”. W 2000 roku, wspólnie z Jurijem Andruchowyczem, wydał „Moją Europę. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową”, a z Olgą Tokarczuk i Jerzym Pilchem „Opowieści wigilijne”. Rok 2005 przyniósł sztukę „Noc czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna”, a 2006 – „Fado”. Ostanio opublikował sztukę teatralną „Ciemny las” i tom prozy „Dojczland”. W 2012 ukazał się „Grochów”. Książki Stasiuka są tłumaczone na niemal wszystkie europejskie języki, a także na koreański. Mieszka w Beskidzie Niskim.Był gościem IV edycji MFO w roku 2008.

Andrzej Stasiuk (b.1960, Warsaw) prose writer and essaist. Author of „Mury Hebronu” („The Walls of Hebron”; Warszawa 1992, 1996, Czarne 1999, Wołowiec 2000, 2001), „Wiersze miłosne i nie” („Verses Amorous and Otherwise”; Poznań 1994), „Biały kruk” („White Raven”; Poznań 1995, Warszawa 1996, 2000, Wołowiec 2002), „Opowieści galicyjskie” („Galician Tales”; Kraków 1995, Wołowiec 2001, Wołowiec 2007), „Przez rzekę” („Across the River”; Czarne 1996), „Dukla” (Czarne 1997, 1999, Wołowiec 2005), „Tekturowy samolot” („Cardboard Airplane”; Wołowiec 2000, 2001), „Dziewięć” („Nine”; Czarne 1999), „Jak zostałem pisarzem” („How I Became a Writer”; Czarne 1998), „Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową” („My Europe: Two Essays on So-called Central Europe”; together with Yuri Andrukhovych; Wołowiec 2000, 2001), „Zima” („Winter”; Wołowiec 2001), „Going to Babadag” (Wołowiec 2004), „Fado” (Wołowiec 2006), „Dojczland” (Wołowiec 2007) and others. Recipient of a Foundation for Culture award (1994), The Kościelski Foundation Prize (1995), Biblioteka Raczyńskich Prize 1998, Machiner Prize 1999, Samuel Bogumił Linde Literary Prize (2002), Adalbert-Stifter-Prize 2005, Literary Prize NIKE 2005 and others. Together with his wife Monika Sznajderman he is running Czarne Publishing House. He lives in the Low Beskids. Andrzej Stasiuk was a guest of the 2008 edition of the festival.