kw.
17

Balla – gość 3. MFO


Balla
Foto copyright: ZLP

Balla (podpisuje się tylko nazwiskiem) ur. 1967, mieszka w Nowych Zamkach na Słowacji. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Bratysławie, po czym zatrudnił się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika wydziału (niektóre z biurowych doświadczeń w ciekawy sposób przedostają się do jego twórczości, gdzie realizm często splata się z surrealizmem, mistycyzmem i wiedzą tajemną). Dotychczas opublikował sześć książek prozatorskich „Leptokaria” (1996), „Outsideria” (1997), „Gravidita” (2000), „Tichý kút” (2001), „Unglik” (2003), „De la Cruz” (2005), „Cudzi” (2008). Większość jego opowiadań (powieści nie pisze) to intrygujące świadectwo zainteresowań autora zarówno „normalną“ filozofią, jak i (a nawet zwłaszcza) odwieczną ezoteryką, w której alchemia egzystencji i alchemia słowa zajmują poczesne miejsce. W 2008 w Wydawnictwie Pogranicze ukazał się zbiór „Niepokój” w tłumaczeniu Jacka Bukowskiego, a w 2011 – „Świadek” (Biuro Literackie). Był gościem MFO w roku 2007.

Balla (who uses only his last name) was born in 1967; lives in Nove Zamky, Slovakia. Graduated from the Economical School in Bratislava; then started working in the regional Work Office. At the moment he’s a department manager (some of his office experiences are included in Balla’s works, in which realism is often mingled with surrealism, mysticism and arcane knowledge).
So far Balla has published seven books:„Leptokaria” (1996), „Outsideria” (1997), „Gravidita” (2000), „Tichý kút” (2001), „Unglik” (2003), „De la Cruz” (2005), „Cudzi” (2008) which – because of similar narrators and hopelessly lonely characters – build a whole full of dark humour, consequent and dark. Most of Balla’s stories (he doesn’t write novels) are an intriguing testimony of the author’s interest in „regular” philosophy, as well as (or maybe more importantly) eternal esoteric in which the alchemy of existence and the alchemy of word are very important. He was a guest of the 2007 edition of the festival.