kw.
23

Bohdan Zadura – gość 7. MFO


Bohdan Zadura

Bohdan Zadura. Poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. W 1969 roku ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1979 roku członek redakcji kwartalnika „Akcent”, od jesieni 2004 roku redaktor naczelny „Twórczości”, od lat 70. stały współpracownik „Literatury na Świecie”. Otrzymał liczne nagrody literackie, m.in. im. Stanisława Piętaka (1994), im. Józefa Czechowicza (2010), Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w kategorii książka roku (2011). Jako poeta debiutował w 1962 roku na łamach dwutygodnika „Kamena”; uprawia też prozę (wydał dwa zbiory opowiadań i trzy powieści) i krytykę literacką oraz zajmuje się przekładami z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Mieszka w Warszawie i Puławach. Był gościem festiwalu w roku 2011.

Bohdan Zadura is a poet, prose writer, translator and literary critic. In 1969 he graduated from the Warsaw University as a philosophy major. Since 1970 he is a member of the editorial staff in “Akcent” quarterly, since fall 2004 – the editor-in-chief of “Twórczość” monthly. Since the 70s – a permanent contributor of “Literatura na świecie” periodical. Zadura has been awarded various literary prizes – the most recent one is a Wroclaw Poetry Award “Silesius” in “Book of the Year” category. As a poet he debuted in 1962 in “Kamena” biweekly. As a prose writer he has published two short story collections and three novels. Zadura is also a literary critic and translator from English, Russian, Ukrainian and Hungarian. He lives in Warszawa and Puławy. He was a guest of the 2011 edition of the festival.