kw.
23

Ferenc Kontra – gość 7. MFO


Ferenc Kontra

Ferenc Kontra o sobie: Z zawodu jestem profesjonalnym literatem, pracuję na Węgrzech i w Wojwodinie, ale od zawsze dzięki pisaniu jestem związany z Chorwacją, gdzie urodziłem się  w 1958 roku w wiosce Draž. Dyplomy filologii węgierskiej i angielskiej zdobyłem na uniwersytecie w Szeged. Po skończeniu studiów przez 5 lat pracowałem jako dziennikarz-redaktor węgierskiego tygodnika w Osijeku i nauczyciel języka oraz literatury węgierskiej w szkole średniej w Beli Manastir. W roku 1987 przeprowadziłem się do Nowego Sadu i zostałem tam redaktorem czasopisma „Új Symposion”. Mój pierwszy tomik wierszy został wydany w 1984 roku („Jelenések” – „Objawienia”), a drugi w 1986 – „Fehér tükrök” – „Białe lustra”. Po projektach poetyckich przyszły utwory prozatorskie: powieść „Drávaszögi keresztek” („Krzyże w Drávaszög”, 1988, 2008), powieść dla młodzieży „A halász fiai” („Synowie rybaka”, 1996), zbiory opowiadań („Nagy a sátán birodalma” – „Imperium szatana jest duże”, 1991; „Ősök jussán” – „Prawem przodków”; „Kalendárium” – „Kalendarz”, 1993; „Úgy törnek el” – „Tak się stłuką”, 1995; „Gyilkosság a joghurt miatt” – „Morderstwo za jogurt”, 1995). Zbiór opowiadań „Holtak országa” – „Kraj zmarłych” (1993) wydałem w Kecskemét (Węgry). Akcja powieści „Gimnazisták” – „Licealiści” (2002) rozgrywa się w latach 70. w epoce Tity i Kadara na przejściu granicznym między Chorwacją i Węgrami. Jest ona lekturą obowiązkową w węgierskich liceach. Powieść „Farkasok órája” – „Wilcza godzina” (2003) ma charakter autobiograficzny i obejmuje okres od lat 60. do dzisiaj, a „Wien a sínen túl” – „Wien za torami” (2006) stawia odwieczne pytania o ludzką tożsamość. Zbiór esejów „A kastély kutyái” – „Psy pałacu, rozdziały podróży” (2002) powstał w trakcie pobytu w Niemczech w ramach stypendium. W 2007 ukazał się zbiór „Szélördög és más mesék” („Diabeł wiatru i inne bajki”) Moje opowiadania tłumaczono na niemiecki, angielski, francuski, polski i rumuński.

Ferenc Kontra był gościem MFO w 2011 roku.

Ferenc Kontra about himself: I’m a professional writer and even though I work in Hungary and Vojvodina, because of my work I have always been close to Croatia where I was born in 1958, in Draz village. I graduated from the Szeged University with diplomas in Hungarian and English Philology. After graduating for 5 years I worked as a journalist and editor in a Hungarian weekly in Osijek and later as a Hungarian teacher in a high school in Beli Manastir. In 1987 I moved to Novi Sad to become an editor of the renowned periodical “Uj Symposion”. My first poem collection was published in 1984 (“Jelenések” – “Revelations”), the second one in 1986 – “Fehér tükrök” (“White Mirrors”). After poetry I started writing prose – a novel “Drávaszögi keresztek” (“Drávaszög Crosses”, 1988, 2008), a children’s book (“A halász fiai” – “The Fisherman’s Sons”, 1996), short story collections (“Nagy a sátán birodalma” – “Great is the World of the Satan”, 1991; “Ősök jussán” – “As Inherited”; “Kalendárium” – “Calendar”, 1993; “Úgy törnek el “– “They Break So”, 1995; “Gyilkosság a joghurt miatt” – “Murder Because of the Yoghurt”, 1995). Another collection “Holtak országa” – “The Country of the Dead” (1993) was published in Kecskemét (Hungary). The novel “Gimnazisták” – “Grammar School Students” (2002), set in the 70s, in the era of Tito and Kadar, on the border between Croatia and Hungary – is on the obligatory reading list for high school students. The novel “Farkasok órája” – “The Hour of the Wolf” (2003) is party autobiographical, set between the 60s and contemporary times. “Wien a sínen túl” – “Vienna” novel is a series of questions about the human identity. The essay collection “A kastély kutyái” – “The Dogs from the Castle” (2002) was written in Germany during the scholarship I received. In 2007 “Szélördög és más mesék” (“Devil of the Wind and other tales”) collection was published. My stories have been translated to Polish, German, English, French and Romanian.
Ferenc Kontra was a guest of the festival in 2011.