kw.
17

Janusz Rudnicki – gość 4. i 5. MFO


Janusz Rudnicki

Janusz Rudnicki urodził się w w 1956 w Kędzierzynie-Koźlu na Śląsku, emigrant polityczny, od 1983 roku mieszka w Hamburgu, gdzie studiował slawistykę i germanistykę, tam również przełożono fragmenty jego dzieł na niemiecki. Zatrudniony w hamburskim wydawnictwie utrzymuje stały związek z krajem, głównie z kręgiem warszawskiej „Twórczości”. Pisarstwo Rudnickiego jest prowokacyjne, bezwstydne, groteskowe. Rudnicki opisuje najbliższy krąg rzeczywistości, metodycznie krok po kroku, odrzucając na bok obyczajowe i estetyczne konwencje. Jego bohater jest z pozoru prostacki, sentymentalny i niezbyt wyrafinowany. Ale ta przeciętność nie wyklucza niezwykłości. Jako Polak mieszkający w Niemczech, i jako prowincjusz osiadły w metropolii, a przede wszystkim jako pisarz zakorzeniony w żywiole codzienności, Rudnicki ucieleśnia typ bohatera osobnego, który mówi i myśli o rzeczach przyziemnych w sposób nadzwyczajny. Język jest tutaj doświadczeniem pierwotnym. Język konstruuje bohatera i autora. Język potoczny, lekko stylizowany na sarmacką frazę lub lekko nadpsuty niemczyzną, wrażliwy na melodię mowy, dosadny, konkretny. Był gościem MFO w roku 2008 i 2009, co roku prowadzi również warsztaty kreatywnego pisania.

Bibliografia:

 • Można żyć, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993
 • Cholerny świat, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996
 • Tam i z powrotem po tęczy, PIW, Warszawa 1997
 • Męka kartoflana, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000, 2011
 • Der Grenzgänger, Tibor Schäfer Verlag, Herte 2002
 • Mój Wehrmacht, W.A.B., Warszawa 2004
 • Chodźcie idziemy, W.A.B., Warszawa 2007
 • Śmierć czeskiego psa, W.A.B., Warszawa 2009.

Janusz Rudnicki was born in Kedzierzyn-Kozle in Silesia in 1956; he is a political emigré who has lived in Hamburg since 1983. He studied Slavic and Germanic languages and literatures there, and has also translated fragments of his own writing into German. While working in a Hamburg publishing house, he has maintained steady contacts with Poland and especially with the „Tworczosc / Creativity” literary magazine circle in Warsaw. What is Rudnicki’s writing like? Provocative, shameless and grotesque. Rudnicki describes the reality he knows best, step by step, rejecting social and aesthetic conventions. His protagonist seems to be simple, sentimental and not terribly refined. Yet this ordinariness does not exclude the extraordinary. As a Pole living in Germany, and also as a provincial who has moved to the metropolis, and above all as a writer rooted in the whirl of the everyday. Rudnicki embodies the individual hero who speaks and thinks about ordinary things in an exceptional way. Language is the primary experience. Language constructs the protagonist and the author. The colloquial language, lightly stylized with Old Polish phrases is sensitive to the melody of speech, forceful, and concrete. He was a guest of the 2008 and 2009 edition of the festival; and has been a tutor during the creative writing workshops.

Selected Bibliography

 • Mozna zyc (It’s a Living). Wroclaw: Wydawnictwo Dolnoslaskie, 1992.
 • Cholerny swiat (Damned World). Wroclaw: Wydawnictwo Dolnoslaskie,1994.
 • Tam i z powrotem po teczy (There and Back on the Rainbow). Warsaw: PIW, 1997.
 • Meka kartoflana (Potato pangs). Wroclaw: Wydawnictwo Dolnoslaskie, 2000
 • Mój Wehrmacht (My Wehrmacht), W.A.B., Warszawa 2004
 • Chodźcie idziemy (Come on, we’re going), W.A.B., Warszawa 2007
 • Śmierć czeskiego psa (Death of the Czech Dog), W.A.B., Warszawa 2009.

Source: www.polska2000.pl
Copyright: Stowarzyszenie Willa Decjusza