kw.
17

Joanna Pawluśkiewicz – gość 4. MFO


Joanna Pawluśkiewicz

Joanna Pawluśkiewicz – pisarka, filmowiec, felietonistka. Urodziła się 17 kwietnia 1975 r. w Krakowie. Studiowała filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współprowadzi fundację filmową Moma Film. Zajmuje się także produkcją telewizyjną. W 2008 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Debiutowała na łamach „Ha!artu” (2002). Publikowała także w magazynie „Sukces” i krakowskim „Dzienniku Polskim”. Felietony ogłaszała w „City Magazine” (Kraków) oraz na portalu bunkier.art.pl. Prozę P. przełożono na j. angielski. Opublikowała: „Pani na domkach. Powieść” (Kraków 2006); „Telenowela. Powieść-scenariusz” (Kraków 2007). Była gościem MFO w roku 2008.

Joanna Pawluskiewicz is a writer, filmmaker and columnist. Born in 1975 in Cracow, now resides in Warsaw. Graduated from the Jagiellonian University (film studies). Established a film foundation “Moma Film”; is also a television producer. In 2008 awarded with the scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage. Made her debut in “Ha!art” in 2002. Published in “Sukces” magazine and “Dziennik Polski” (Cracow). Wrote columns in “City Magazine” and on bunkier.art.pl website. Her works have been translated into English.
Bibliography: “The Cleaning Lady. A novel” (Cracow 2006), “Telenowela. Novel-script (Cracow 2007)”. She was a guest of the 2008 edition of the festival.