kw.
18

Kerstin Hensel – gość 4. MFO


Kerstin Hensel
Foto copyright: Susanne Schleyer

Kerstin Hensel urodziła się w Karl-Marx-Stadt (dziś ponownie: Chemnitz) w 1961 roku. Po ukończeniu tamtejszej medycznej wyższej szkoły zawodowej, pracowała przez trzy lata jako pielęgniarka chirurgiczna. Później studiowała w Instytucie Literackim w Lipsku, a następnie odbyła dwuletnią aspiranturę w teatrze w Lipsku (Leipziger Theater). Od 1987 roku prowadzi zajęcia z języka wiersza niemieckiego i historii wersyfikacji niemieckiej w berlińskiej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ernsta Buscha, gdzie od 2001 roku jest profesorem. Wykładała również w Wyższej Szkole Filmowej w Poczdamie w latach 1995-1998, a także w Instytucie Literackim w Lipsku (profesura w latach 2000-2001). Jako pisarka debiutowała w 1987 roku. Opublikowała liczne tomiki wierszy („Angestaut” 1993, „Freistoß” 1995, „Totentänze” 1998, „Bahnhof verstehen” 2001), zbiory opowiadań (m.in. „Stinopel” 1987, „Hallimasch” 1989, „Neunerlei” 1997) i powieści („Tanz am Kanal” 1994, „Gipshut” 1999, „Im Spinnhaus” 2003, „Falscher Hase” 2005, „Lärchenau” 2008). Pisała też scenariusze filmowe, libretta, słuchowiska radiowe i sztuki teatralne, a także reżyserowała w teatrze. Była stypendystką i laureatką nagród, ostatnio otrzymała m.in. Nagrodę Literacką Niemieckich i Austriackich Związków Twórczych im. Idy Dehmel (Ida-Dehmel-Lieraturpreis GEDOK). Mieszka w Berlinie.

Kerstin Hensel (b. in 1961 in Karl-Marx-Stadt, now Chemnitz). After graduating from the medical school in her hometown, she worked as a surgeon’s nurse for three years. Afterwards she studied in the Literary Institute in Leipzig, then – for two years – as an aspirant in the Leipziger Theater. Since 1987 Kerstin Hensel has been conducting courses in German and History of German Versification in the Ernst Busch Academy for Acting in Berlin (since 2001 she’s also a professor there). She also lectured in Film Academy in Potsdam (1995-1998) and in the Literary Institute in Leipzig (a professor between 2000 and 2001). As a writer Kerstin Hensel made her debut in 1987. She published numerous volumes of poems (“Angestaut” 1993, “Freistoß” 1995, “Totentänze” 1998, “Bahnhof verstehen” 2001), stories collections (“Stinopel” 1987, “Hallimasch” 1989, “Neunerlei” 1997 et al.) and novels (“Tanz am Kanal” 1994, “Gipshut” 1999, “Im Spinnhaus” 2003, “Falscher Hase” 2005, “Lärchenau” 2008). She also writes screenplays, librettos, radio plays and dramas; she also worked as a director in the theatre. Has been awarded with various scholarships and awards. Recently – Ida-Dehmel-Lieraturpreis GEDOK. Lives in Berlin.