kw.
23

Michal Hvorecký – gość 7. MFO


Michal Hvorecky

Michal Hvorecký – rocznik 1976, urodzony w Bratysławie, gdzie mieszka do dziś. Studiował historię sztuki i estetykę na słowackim uniwersytecie w Nitrze. Rzemiosło pisarskie szkolił m.in. podczas semestralnego międzynarodowego programu na Writing Univeristy w Iowa city, gdzie studiowali między innymi Kurt Vonnegut i T.C. Boyle. Za swoje teksty uzyskał nagrody oraz stypendia: od wiedeńskiego MuseumQuartier, od Literarisches Colloquium w Berlinie. Nagrodę przyznał mu też Instytut Goethego w Monachium. Jego książki tłumaczono na język niemiecki, polski, włoski i czeski, a sztuki teatralne były wystawiane w Niemczech, Austrii i na Słowacji. Hvorecký pisze opowiadania i powieści, na swoim koncie ma też dramat, teksty publicystyczne, a także tłumaczenia. Jego proza była przenoszona na deski teatru i ekrany kin. Mówi się o nim, że pozostał wierny cyberpunkowej fikcji, ale w nowszych utworach da się zauważyć coraz silniejszy wątek autobiograficzny. Największy wpływ na jego twórczość miał legendarny czeski pisarz – Egon Bondy. Mariusz Szczygieł napisał, że Hvorecky’ego interesuje „człowiek nienasycony – czyli taki, który gdy zabraknie mu potrzeb, stworzy sobie potrzebę potrzeb”, a ironiczny styl młodego słowackiego pisarza przyrównywał do słynnego „Pokolenia X” Douglasa Couplanda. Bohaterami prozy Hvoreckiego są ludzie Zachodu uwikłani w sidła konsumpcjonizmu, niewolnicy nowoczesnych technologii. Innymi słowy – jego bohaterowie żyją w globalnej wiosce w najgorszym tego słowa znaczeniu. Świat współczesny oraz jego gadżety są przerażające i fascynujące zarazem, a społeczeństwo uzależnione od filmów porno. Hvorecky słynie z tego, że płynnie przemieszcza się nie tylko między gatunkami i konwencjami literackimi, ale potrafi również diametralnie zmienić charakter i nastrój swoich utworów. Proza, zbiory opowiadań: 1998 – „Silný pocit čistoty”, („W misji idealnej czystości: opowiadania”), 2001- „Lovci & zberači” („Łowcy i zbieracze”), oraz powieści: w 2003 r. „Posledný hit” („Ostatni hit”), w dwa lata później „Plyš” („Plusz”), a w roku 2007 – „Eskorta”. W 2008 r. wydał również zbiory felietonów „Pastiersky list” („Pasterski list”), a w roku 2010 ukazała się jego powieść „Dunaj v Amerike” („Dunaj w Ameryce”). Był gościem MFO w roku 2011.

Michal Hvorecký was born in 1976 in Bratislava where he still resides. Graduated from the Nitra University (art history and aesthetics), participated in the international one-semester writing program at the Writing University in Iowa City – earlier completed by Kurt Vonnegut, T. C. Boyle et al. Awarded several literary prizes and scholarships by the Viennese MuseumQuartier, Literarisches Colloquium in Berlin and the Goethe Institute in Munich. Hvorecký’s books have been translated to German, Polish, Italian and Czech, and his theatrical plays have been staged in Germany, Austria and his homeland, Slovakia. He is the author of short stories and novels, but also dramas, journalistic texts and translations. His prose has been both staged and adapted for the cinema. Critics claim he’s still faithful to the cyber-punk fiction, but in more recent texts they observe a stronger autobiographical connotations. Hvorecký admits to be strongly influenced by a legendary Czech writer – Egon Bondy. Mariusz Szczygieł once wrote that Hvorecký is interested in the “insatiable man who – when there’s a lack of needs – creates the need of needs for himself”; comparing the ironic style of this young Slovakian writer to Douglas Coupland’s “Generation X”.
Hvorecky’s characters are the Westerners trapped in the need of consumption, the slaves of modern technologies, in other words – they live in the global village understood in the most negative way possible, where the contemporary world and its gadgets are simultaneously scary and fascinating, and the society – addicted to porn. Hvorecký is famous for his swiftly moving from one genre and literary convention to another, and he also excels at changing the character and mood of his texts.
Bibliography. Short story collections: 1998 – “Silný pocit čistoty” (“Strong Sense of Cleanliness”), 2001 – “Lovci & zberači” (“Hunters and gatherers”) and the novels: 2003 – “Posledný hit” (“The Last Hit”), 2005 – “Plyš” (“Plush”), 2007 – “Eskorta” (“The Escort”), 2010 – “Dunaj v Amerike” (“The Danube in America”) . 2008 – “Pastiersky list” (“Pastoral Letter”, collected non-fiction). He was a guest of the festival in 2011.