kw.
17

Miroslav Mićanović – gość 3. MFO


Miroslav Mićanović

Miroslav Mićanović jest poetą, prozaikiem i eseistą. Urodził się 15 sierpnia 1960 w mieście Brčko w Chorwacji. Ukończył filozofię na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Pracował jako redaktor dla magazynu literackiego Quorum i dla wydawnictwa Naklada MD. Wraz z Hrvoje Pejakoviciem opracował antologię współczesnej poezji chorwackiej „Les jeunes Croates” („Młodzi Chorwaci”, Migrations, Paryż 1989), we współpracy z Branko Čegecem zredagował wybór chorwackiej poezji lat 80. i 90. zatytułowanej „Strast razlike, tamni zvuk praznine” („Pasja inności, mroczny dźwięk pustki”, Quorum, Zagrzeb, 1995); wspólnie z Romanem Simiciem dokonał wyboru poezji do zbioru „Mlada hrvatska poezja” („Młoda chorwacka poezja”, Apokalipsa, Ljubljana, 2000), a także innego zbioru wierszy współczesnych chorwackich twórców „Utjeha kaosa” (Zagrebačka slavistička škola, Zagrzeb, 2006). Uczestniczył w projekcie „Posao dvanaestorice, romani u nestajanju” („Prace dwunastu ludzi, znikające powieści”, Quorum, Zagrzeb, 1998) z tekstem „Čovjek koji je obitelji nosio kruh” („Człowiek, który przyniósł chleb swojej rodzinie”). Teksty Mićanovicia pojawiły się w wielu antologiach i periodykach literackich – tłumaczono je na francuski, słoweński, ukraiński, polski, węgierski, hiszpański, niemiecki i angielski. Poemat „Job” został opublikowany jako oddzielne dwujęzyczne, ilustrowane wydawnictwo przełożone na niemiecki przez Dražena Karamana, zilustrowany przez Fadila Vejzovicia. Od 2001 do 2003 roku Mićanović prowadził własną kolumnę „Jednosmjerna ulica” („Ulica jednokierunkowa”) w dziale kulturalnym gazety codziennej „Jutarnji list”. Mićanović pisał także recenzje literackie dla gazety „Vjesnik”. Zbiór jego opowiadań „Trajekt” („Prom”) otrzymał w 2004 roku prestiżową nagrodę Frana Galovicia. Był gościem MFO w 2007 roku.

Miroslav Mićanović, poet, fiction writer and essayist, born on August 15, 1960 in Brčko. He graduated from the Faculty of Philosophy, University of Zagreb. He worked as an editor for Quorum literary magazine and for the publishing house Naklada MD. With Hrvoje Pejaković he edited the selection of the contemporary Croatian poetry entitled “Les jeunes Croates” (Migrations, Paris, 1989); in collaboration with Branko Čegec he edited the overview of the Croatian poetry of the 1980s and 1990s entitled “Strast razlike, tamni zvuk praznine” / “Passion of Difference, Dark Sound of Emptiness” (Quorum, Zagreb, 1995); with Roman Šimić he edited the selection of poetry entitled “Mlada hrvatska poezija” / “Young Croatian Poetry” (Apokalipsa, Ljubljana, 2000); he also edited the overview of the contemporary Croatian poetry entitled “Utjeha kaosa” (“Zagrebačka slavistička škola”, Zagreb, 2006). He participated in the project “Posao dvanaestorice, romani u nestajanju”/ “Twelve People’s Work, Novels in Disappearance” (Quorum, Zagreb, 1998) with his “Čovjek koji je obitelji nosio kruh”/”The man who brought bread to his family”. His texts have been included in various anthologies, selections and reviews and have been translated into French, Slovenian, Ukrainian, Polish, Hungarian, Spanish, German and English. His poem “Job” was published as a separate bilingual illustrated edition, translated by Dražen Karaman into German, illustrated by Fadil Vejzović. From 2001 to 2003 Mićanović had a column entitled “Jednosmjerna ulica” / “One Way Street” in the culture section of the daily newspaper called Jutarnji list. He also published literary reviews for Vjesnik daily newspapaer. The collection of his short stories entitled “Trajekt” / “Ferry Boat” won the Fran Galović Prize in 2004. He was a guest of the 2007 festival.