kw.
18

Ołeksandr Irwaneć – gość 4. MFO


Ołeksandr Irwaneć

Oleksandr Irwaneć urodził się 24 stycznia 1961 roku na Wołyniu. Poeta, prozaik, dramatopisarz. Jest absolwentem moskiewskiego Instytutu Literatury im. Gorkiego. Debiutował 1987 r. tomikiem poezji „Wohnyszcze na doszczi” („Ognisko w deszczu”), w sierpniu 1991 pojawił się tomik „Tin` welykoho klasyka ta inszi wirszi” („Cień wielkiego klasyka oraz inne wiersze”). Do dzisiaj okazało się 5 tomików poezji, 2 zbiory dramatów i 2 książki prozy – powieść „Riwne/Rowno” i opowiadania „Oczamymrja”. Utwory Oleksandra Irwancia tłumaczone na angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, polski, chorwacki i inne języki. Został stypendysta Kuenstlerakademie Schloess Solitude (Stuttgart, RFN, 1995), kuenstlervilla Waldberta (Monachium, RFN, 2001), Fundacji KulturKontakt (Wiedeń, Austria, 2002). Stypendysta Fundacji Fulbrighta (USA, 2005-2006), stypendium „Gaude Polonia” 2008 r. Sztuki O. Irwancia były grane na scenach Ukrainy, RFNu, Luksemburga, Kazachstanu. W czerwcu 2005 odbyła się realizacja sztuki Oleksandra Irwancia „Kłamczuch z Placu Litewskiego” bezpośrednio na Placu Litewskim w Lublinie. Z polskiego na język ukraiński przetłumaczył wiersze Wisławy Szymborskiej (publ. w magazynie „Anioł Bizantyjski”, Kijów, 1998), prozę Janusza Korczaka „Modlitwy tych ktory sie nie modli” (wydawnictwo „Duh i litera”, Kijów, 2003), oraz sztukę Janusza Głowackiego „Czwarta siostra” (2004). Tłumaczy także z rosyjskiego i białoruskiego. Jest autorem licznych felietonów w prasie ukraińskiej. Mieszka w Rownym i w Irpeniu pod Kijowem. Był gościem IV MFO w roku 2008.

Olexander Irvanetz, b. 1961, in Volyn, Ukraine. Poet, prose writer and playwright. Graduated from the Maxim Gorky Moscow Literary Institute . Debuted in 1987 with a collection of poems „Wohnyszcze na doszczi” (“Fire in the Rain”), in 1991 published „Tin` welykoho klasyka ta inszi wirszi” – another poem collection (“Shadow of a Great Classic and Other Poems”). So far he has published 5 poem collections, 2 dramas collections and 2 prose books – a novel “Riwne/Rowno” and short stories “Oczamymrja”. His works have been translated into English, German, French, Swedish, Polish, Croatian et al. Irvanetz himself is a translator from Polish, Russian I Belorussian. Lives in Rowno and Irpen, near Kiev. He was a guest of the festival in 2008.