kw.
23

Pavol Rankov – gość 7. MFO


Pavol Rankov

Pavol Rankov urodził się w 1964 r. w Popradzie na Słowacji. Jest prozaikiem, eseistą, pedagogiem uniwersyteckim – pracuje w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Rankov jest autorem trzech zbiorów „psychologicznych opowieści z magiczną fabułą i zaskakującymi zakończeniami”, z których kilka zwróciło uwagę amerykańskich wydawców. Opowiadania Rankova publikowano w antologiach i periodykach literackich w przekładzie angielskim, czeskim, niemieckim, japońskim, hindi, węgierskim, polskim, rumuńskim i szwedzkim. Jest autorem trzech zbiorów: „S odstupom času“ („Z perspektywy czasu”, 1995, przekład na węgierski, bułgarski), „My a oni/ Oni a my” („My i oni/ Oni i my“, 2001), „V tesnej blízkosti” („W pobliżu”, 2004, przekład na węgierski, arabski). Jesienią ukaże się polski wybór opowiadań z powyższych trzech zbiorów. Historyczna powieść Rankova „Stalo sa prvého septembra alebo inokedy” („Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej)”, 2008, przekład na chorwacki, czeski, węgierski) otrzymała nagrodę European Union Prize za 2009 rok oraz krajowe nagrody Nadácie Tatra banky i nagrodę czytelników dziennika SME. Prezentuje relatywistyczny obraz człowieka w dwudziestym wieku, nawiązując jednocześnie do jego uwikłania w historię. W centrum fabuły (początek akcji 1938, koniec – 1968) znajduje się trzech kolegów – Węgier, Czech i Żyd – z multietnicznego środkowoeuropejskiego miasteczka w południowej Słowacji, zakochanych w tej samej kobiecie. Jeden z krytyków pisał o prozie Rankova: W słowackiej literaturze w końcu pojawił się ktoś, kto ma wyczucie fabuły. Ktoś, kto stylistyczną prostotą i lekkością stylu potrafi wciągnąć czytelnika w świat absurdu, kontrastów i całkowitej relatywizacji, nie uciekając się do werbalnego szokowania. Pavol Rankov był gościem MFO w roku 2011.

Pavol Rankov (born 1964 Poprad, Slovakia) is a writer of prose fiction, essayist, university pedagogue. He works at the Department of Library and Information Science, Faculty of Arts, Comenius University Bratislava. He has published three books of psychological tales with magical plots and surprise endings, of which several have attracted the attention of overseas publishers. Rankov’s stories have been translated in anthologies and literary journals to English, Czech, German, Japanese, Hindi, Hungarian, Polish, Romanian, Swedish. Rankov‘s historical novel „Stalo sa prvého septembra alebo inokedy” (“It Happened on September the First or Some Other Time”, 2008, translated to Croatian, Czech, Hungarian ) received the European Union Prize for Literature 2009 and national prizes Cena Nadácie Tatra banky and Cena čitateľov denníka SME. The novel sets out with a relativistic view of man in the 20th century, but simultaneously surpasses this by its historicity. At its centre is the story of the love of three classmates, a Hungarian, a Czech and a Jew, from the multi-ethnic Central European town in southern Slovakia, for a Slovak woman. The action begins in 1938 and ends in 1968. Rankov is also the author of three short story collections: “S odstupom času“ („At a Distance in Time”, 1995, translated to Hungarian, Bulgarian), „My a oni/ Oni a my” (“Us and Them/ Them and Us“, 2001), “V tesnej blízkosti” (“At Close Range”, 2004, translated to Hungarian, Arabic). One of the critical opinions: At long last we can point to someone among our literary figures who has a sense of plot. Someone who with stylistic simplicity and lightness of touch can draw the reader into a world of absurdity, contradictoriness and total relativisation without having to be verbally shocking. Pavol Rankov was a guest of the festival in 2011.