kwi
26

Simon Van Booy o MFO


Simon Van Booy
Foto: Ken Browar

Mój pobyt we Wrocławiu był cudowny i bogaty w doświadczenia. Zobaczyłem Polskę, poznałem jej historię i spotkałem wielu jej mieszkańców, w tym moją przewodniczkę, która pokazała mi interesujące miejsca Wrocławia. Spotkałem również pisarzy i wydawców z innych krajów, a w trakcie długich polskich kolacji rozmawialiśmy o literaturze i życiu, planowaliśmy spotkania w przyszłości i współpracę przy różnych projektach – z których jeden już udało się zrealizować. Festiwal był doskonale zorganizowany, a od uczestniczących w nim gości słyszałem wyłącznie pozytywne komentarze.

My experience in Wroclaw was wonderful and enriching. I saw Poland, learned about its history, and met many of the local people, including my guide who generously showed me interesting parts of the city. I also met writers and editors from other countries, and over long Polish dinners we discussed literature and life, and made plans to meet up in the future or collaborate on projects–one of which has already come to fruition. The festival was extremely well-organized, and I heard only positive comments from the attending professionals.