kw.
17

Wiktor Jerofiejew – gość 3. MFO

Wiktor Jerofiejew, prozaik, eseista, badacz literatury, urodził się w Moskwie w roku 1947. Ukończył studia na wydziale filologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego (1970) oraz studia doktoranckie w Instytucie Literatury Powszechnej akademii Nauk ZSRR. Doktor nauk filologicznych (1975). Jako historyk literatury debiutował w 1973 roku w czasopiśmie „Woprosy Litieratury”. Utwory prozatorskie po raz pierwszy opublikował w drugoobiegowym almanachu Metropol” (1979), którego redakcji był członkiem. Autor szkiców historycznoliterackich zebranych w tomach: „W łabiryntie proklatych woprosow” oraz „Najti czełowieka w czełowiekie”, „Dostojewskij i ekzistencjalizm”. Autor analogii nowej prozy rosyjskiej „Russkije cwiety zła” oraz „Wriemia rożat’”. Utwory Jerofiejewa ukazały się w przekładach na 27 języków, między innymi na angielski, francuski, niemiecki i polski („Encyklopedia duszy rosyjskiej”, „Rosyjska piękność”, „Bóg X”, „Sąd ostateczny”, „Świat diabła”). Prowadzi stałe programy telewizyjne „Apokryf” oraz „W poszukiwaniu literatury” w programie TV Kultura. Członek Rosyjskiego PEN Clubu, wiceprezes Europejskiego Klubu Kultury. Członek Rady Redakcyjnej miesięcznika „Inostrannaja Litieratura”, czasopisma: Strielec” (1992), tygodnika „Ogoniok” (2001). Członek komisji nagród państwowych przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej.
Laureat nagrody im. Vladimira Nabokova, nagród czasopisma „Strielec” (1992) i tygodnika „Ogoniok” (2001). Był gościem trzeciej edycji MFO w 2007 roku.

Victor Erofeyev  (b. 1947, Moscow) is a Russian writer. As son of a high-ranking Soviet diplomat he spent some of his childhood in Paris, which accounts for why much of his work has been translated from Russian into French, while comparatively little has reached English. Erofeyev graduated from Moscow State University in 1970, where he studied literature and languages. He then did post-graduate work at the Institute for World Literature in Moscow, where he completed his post-graduate work in 1973 and received hiskandidat degree in 1975 for his thesis on Fyodor Dostoyevsky and French existentialism. Erofeyev’s work often contains pastiches of Dostoyevsky’s work and themes. He became a literary critic, publishing works on Lev Shestov and the Marquis de Sade. He later organised his own literary magazine, Metropol, in which many of the big names of Soviet literature participated, including Vasily Aksyonov, Andrei Bitov,Bella Akhmadulina, and others. The magazine was put into circulation via samizdat, i.e., avoiding Soviet censorship. As a result, Erofeyev was expelled from the Union of Soviet Writers and was banned from being published until 1988, when Mikhail Gorbachevcame to power. Victor Erofeyev currently resides in Moscow and frequently appears on Russian television, where he has his own program on the channel «Kultura» („culture”); he also has a program on Radio Liberty, Moscow. He was a guest of the 3rd edition of the festival in 2007.