cze
19

Autor „Mistrza” i „Brooklynu” gościem 8. MFO


Colm Toibin
Foto copyright: Steve Pyke

Colm Toibin (ur. 1955) studiował na University College w Dublinie, a między 1975 i 1978 rokiem mieszkał w Barcelonie – z tego okresu zrodziły się dwie książki: powieść „Południe” oraz „Hołd Barcelonie” (1990). Jako dziennikarz i podróżnik opublikował: „Zła krew: spacer wzdłuż irlandzkiej granicy” (1987) oraz „Znak krzyża: podróże po katolickiej Europie” (1994). Jest autorem powieści: „Płonący wrzos” (1992, nagrodzony Encore Award), „Historia nocy” (1996, nagrodzony Ferro-Grumley Prize), „Mistrz” (2004, wyd. polskie Rebis 2005, IMPAC Dublin Prize, Prix du Meilleur Livre, powieść roku LA Times, nominowana do Nagrody Bookera), „Brooklyn” (2009, wyd. polskie Rebis 2009, Costa Novel of the Year). Inne książki Toibina to „Miłość w mrocznych czasach: życiorysy gejów od Wilde’a do Almodovara” (2002) oraz „Wszystko, czego potrzebuje powieściopisarz: eseje o Henrym Jamesie” (2010). Dzieła autora przełożono na trzydzieści języków. Regularnie pisuje do Dublin Review, New York Review of Books i London Review of Books. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie Stanforda, a także na Princeton (2009-2011), pracował jako profesor kreatywnego pisania na Uniwersytecie Manchesterskim. Obecnie jest stypendystą Fundacji Mellona na Uniwersytecie Columbia. Toibin opublikował także zbiory opowiadań: „Matki i synowie” (2006, zdobywca Edge Hill Prize) oraz „Pusta rodzina” (2010, nominacja do Nagrody im. Franka O’Connora). W 2011 ukazały się wspomnienia autora „Gość na uczcie”, a w 2012 – zbiór esejów „Nowe sposoby, by zabić własną matkę: pisarze i ich rodziny”.

Wizyta Colma Toibina we Wrocławiu jest współfinansowana przez Culture Ireland.

Colm Toibin (b. 1955) studied at University College Dublin and lived in Barcelona between 1975 and 1978. Out of his experience in Barcelona he produced the novel „The South” and „Homage to Barcelona” (1990). His work as a journalist and travel writer includes „Bad Blood: A Walk Along the Irish Border” (1987) and „The Sign of the Cross: Travels in Catholic Europe” (1994). His other novels are: „The Heather Blazing” (1992, winner of the Encore Award); „The Story of the Night” (1996, winner of the Ferro-Grumley Prize); „The Master” (2004, winner of the Dublin IMPAC Prize; the Prix du Meilleur Livre; the LA Times Novel of the Year; and shortlisted for the Booker Prize); „Brooklyn” (2009, winner of the Costa Novel of the Year). His other books include: „Love in a Dark Time: Gay Lives from Wilde to Almodovar” (2002) and „All a Novelist Needs: Essays on Henry James” (2010). His work has been translated into thirty languages. Toibin is a regular contributor to the Dublin Review, the New York Review of Books and the London Review of Books. He has twice been Stein Visiting Writer at Stanford University, he also taught at Princeton between 2009 and 2011, and was Professor of Creative Writing at the University of Manchester in the autumn of 2011.  He is currently Mellon Professor in the Department of English and Comparative Literature at Columbia University. His short story collections are „Mothers and Sons” (2006, winner of the Edge Hill Prize) and „The Empty Family” (2010) which was shortlisted for the Frank O’Connor Prize. In 2011, his memoir „A Guest at the Feast” was published by Penguin UK as a Kindle original. In 2012 his new collection of essays „New Ways to Kill Your Mother: Writers & Their Families” appeared.

Colm Toibin’s visit in Poland is supported by Culture Ireland.