lip
17

Andrzej Stasiuk gościem 8. MFO


Andrzej Stasiuk
(c) Kamil Gubała

Andrzej Stasiuk urodził się w 1960 roku w Warszawie. Mieszka w Beskidzie Niskim. Prozaik, eseista. Autor m.in. „Murów Hebronu” (1992), , „Białego kruka” i „Opowieści galicyjskich” (1995), „Przez rzekę” (1996), „Dukli” (1997),„Dziewięciu” (1999), „Jak zostałem pisarzem” (1998), „Mojej Europy: esejów o Europie zwanej Środkową” (razem z Jurijem Andruchowyczem, 2000), „Zimy” (2001), „Jadąc do Babadag” (2004), „Taksimu” (2009), „Grochowa” (2012). Laureat wielu nagród, m.in. Nike 2005, Międzynarodowej Nagrody Literackiej Vilenica 2008, Nagrody Literackiej Gdynia 2010, Nagrody Forum Ekonomicznego i Miasta Krakowa Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza 2011 oraz Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011 w dziedzinie literatury. Jego książki są tłumaczone na niemal wszystkie europejskie języki, a także na koreański. Z żoną, Moniką Sznajderman, prowadzą Wydawnictwo Czarne.

Andrzej Stasiuk (b. 1960, Warsaw) prose writer and essaist. Author of „The Walls of Hebron” (1992), „White Raven” (1995), „Galician Tales” (1995), „Across the River” (1996), „Dukla” (1997), „Nine” (1999), „How I Became a Writer” (1998), „My Europe: Two Essays on So-called Central Europe” (together with Yuri Andrukhovych, 2000), „Winter” (2001), „Going to Babadag” (2004), „Taksim” (2009), „Grochów” (2012).
Recipient of a Foundation for Culture award (1994), The Kościelski Foundation Prize (1995), Biblioteka Raczyńskich Prize 1998, Machiner Prize 1999, Samuel Bogumił Linde Literary Prize (2002), Adalbert-Stifter-Prize 2005, Literary Prize NIKE 2005 and others. Together with his wife Monika Sznajderman he is running Czarne Publishing House. He lives in the Low Beskids. Stasiuk’s works have been translated to many European languages and to Korean.