sp.
13

Filip Zawada gościem 8. MFO


Filip Zawada
Foto: Bartek Szewczykowski

Filip Zawada (ur. 1975) jest pisarzem, muzykiem, fotografem i performerem, zajmuje się także tworzeniem offowych filmów. Grał w zespołach Saksofonowe Ptaki, w postrockowym AGD i Pustkach. Współtworzył muzykę do sztuk Przemysława Wojcieszka pt. „Cokolwiek się zdarzy, kocham cię”, „Osobisty Jezus”. Napisał też muzykę do przedstawienia muzycznego „Pozytywka” w reż. Bodo Koxa. Wydał tomiki poetyckie: „System jedynkowy”, „Bóg Aldehyd” oraz „Snajper”. Połowa duetu muzycznego Indigo Tree, który wydał płyty „Lullabies Of Love And Death” i „Blanik”. W 2011 Zawada wydał album ze zdjęciami pt. „Drewniane gody” (OPT) oraz debiut prozatorski pt. „Psy pociągowe”, za który był nominowany do prestiżowej nagrody literackiej Gdynia.

Filip Zawada (b. 1975) is a writer, musician, photographer and performer, he has also worked with off-cinema. He was a member of various music bands – Saxophonic Birds, post-rock AGD and Pustki. He is a co-author of music for Przemyslaw Wojcieszek’s plays „Whatever Happens, I Love You” and „Personal Jesus”, as well as Bodo Kox’s „Music Box”. Zawada has published poetry collections: „Unary numeral system”, „Aldehyde God” and „Sniper”. He was a half of a popular duo Indigo Tree with which he recorded „Lullabies of Love and Hate” and „Blanik”. In 2011 Zawada published a photographical album „Wooden Anniversary” and a prose debut nominated for the prestigious Gdynia Award – „Train Dogs”.