sp.
09

Janusz Rudnicki gościem 8. MFO


Janusz Rudnicki

Janusz Rudnicki urodził się w 1956 roku w Kędzierzynie-Koźlu. W 1983 wyjechał do Hamburga, studiował tam slawistykę i germanistykę. Stale współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Twórczością”, „Machiną”. Opublikował tomy prozy „Można żyć” (1992, Nagroda im. St. Piętaka za debiut), „Cholerny świat” (1994), „Tam i z powrotem po tęczy” (1997), „Męka kartoflana” (wyd. I: 2000, wyd. II: 2011). W 2004 roku ukazał się „Mój Wehrmacht”, w 2007 – „Chodźcie, idziemy”, nominowane do nagrody NIKE i Europejskiej Nagrody Literackiej. Tom „Śmierć czeskiego psa” (W.A.B. 2009) znalazł się w finale nagrody NIKE, był także nominowany do nagrody GDYNIA i Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS. Od 2008 roku regularnie współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Opowiadania, również jako wykładowca creative writing. Jego opowiadanie „Cierpienia głupiego Augusta” ukazało się w angielskim przekładzie w tomie „Best European Fiction 2012”.

Janusz Rudnicki, born 1956 in Kędzierzyn-Koźle. In 1983 he emigrated to Hamburg, Germany, where he studied Slavic and Germanic languages and literature. He’s a regular contributor to „Gazeta Wyborcza”, „Twórczość” and „Machina”. Rudnicki has published „It’s a Living” (1992, awarded for the best debut), „Damned World” (1994), „There and Back on the Rainbow” (1997), „Potato Pangs” (2004 and 2011). In 2004 W.A.B. Press published „My Wehrmacht”, in 2007 – „Come On, We’re Going” (nominated for the NIKE Prize and the European Prize for Literature). „Death of the Czech Dog”, published in 2009, was shortlisted for the NIKE, GDYNIA and ANGELUS Prizes). Since 2008 Rudnicki has been a contributor to the International Short Story Festival, also as a creative writing tutor. His story „The Sorrows of Idiot Augustus” has been recently published in the collection „Best European Fiction 2012”.