lp.
09

Małgorzata Rejmer gościem 9. MFO


Małgorzata Rejmer
Foto: Sławomir Klimkowski

Małgorzata Rejmer (ur. 1985) – absolwentka MISH UW, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Laureatka nagrody Planete Doc Review za reportaż pisany (2008). W 2009 wydała debiutancką powieść „Toksymia” nominowaną do Nagrody Literackiej Gdynia i nagrody PTWK. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżniona w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu w roku 2008. Opowiadania Rejmer ukazały się m.in. w antologiach „Projekt mężczyzna” i „Swoją drogą”. We wrześniu nakładem wydawnictwa Czarne ukaże się jej zbiór reportaży „Bukareszt. Kurz i krew.”

Małgorzata Rejmer (b. 1985) is a post-graduate student at Warsaw University’s Institute for Polish Culture. Awarded with the Planete Doc Review Prize for her literary reportage (2008). Debuted with the novel “Toxaemia” (2009) shortlisted for the Gdynia Literary Award and the Polish Association of Book Publishers’ Prize. Member of the fellowship programme of the Polish Ministry of Culture and National Heritage. In 2008 shortlisted for the main prize in the International Short Story Festival competition. Rejmer has published stories in various collections, e.g. “Project Man” and “Their Own Way”. In September 2013 Czarne will publish her non-fiction book “Bucharest. Dust and Blood”.